MENY

Funn i bøtter og spann

- Helganesprosjektet går nå inn i sin 5 uke og så langt har vi funnet ca 20 000 flint og bergartsfunn fra redskapsproduksjon, samt et større antall redskaper. Flere ganger daglig skrikes det opp fra soldestasjonen med stor begeistring når pilspisser, meisler, bor, skrapere og så videre dukker opp i soldet., forteller feltleder Annette Solberg.

Størst begeistring ble det imidlertid når Birgit fant et dekorert keramikkskår i toppen av kulturlaget i Tuft 1 på Lok. A. Dekoren er trykket inn i leiren før brenning ved hjelp av sneglehus.

På Lok. A har vi fjernet lag 1 på et 60 kvm stort område som utgjør Tuft 1 og et begrenset område rundt tufta. Nå er vi gang med å fjerne lag 2 ned til et kulturlag i tufta. Under forundersøkelsene ble det funnet keramikk og bein i kulturlaget, så vi ser frem til å kunne begynne gravingen av kulturlaget (lag 3).

Mengden funn i lag 2 er dobbelt så stor som i lag 1, og foreløpige beregninger tilsier at vi vil finne ca 85 000 funn i Tuft 1. Vi skal i tillegg undersøke ytterligere en tuft og foreta noen mindre undersøkelser i området rundt. Vi må derfor regne med å finne ca 200 000 funn bare på Lok. A.

   Lok. A etter at lag 1 i Tuft 1 er gravd vekk. 


De siste to ukene har det også foregått undersøkelser på Lok. D. Funnmengden er betraktelig mindre, men også her er det gjort flere morsomme funn av pilspisser i flint og skifer fra yngre steinalder.

Flere av funnene indikerer at lokaliteten har vært i bruk både i eldre og yngre steinalder, samt i eldre jernalder. Ved forundersøkelsene ble det antatt at det lå en tuft sentralt på flaten. De foreløpige undersøkelsene tyder imidlertid på at det ikke ligger en tuft i det anslåtte området.

Forrige uke fant vi derimot en større grop med oppbygd voll av skjørbrent stein. Inntil vi får gjort flere undersøkelser forblir gropen og den oppbygde vollen et mysterium. Det ser dermed ut til å bli en særdeles spennende sommer på Lok. D.

  Kristine i ferd med å grave lag 1 på Lok. D. 

 

 Tekst: Annette Solberg