MENY

Mysteriet på lokasjon D

Denne uka har Avinor stilt opp med gravmaskin og sjåfør på Lokasjon D for å lette arbeidet med avtorvingen. Feltpersonell har stått på og ryddet hele området for torv og røtter, et arbeidet som ga oss et mye bedre overblikk over lokaliteten, og avdekket to hustufter og enda et mysterium.

Vi har tidligere funnet en grop med voller av skjørbrent og ubrent stein i vestre delen av feltet. Nå har vi avdekket enda en grop med voller i østre utkant av lokaliteten. Ivrige diskusjoner har oppstått for å finne en løsning på mysteriet. Forslagene har vært mange og til tider veldig fantasifulle. Alt fra røykeovn til boblebad har vært nevnt.

Mystisk oljeliknende kull-lag
I går ble den ene halvdelen fjernet på gropen i øst. I bunnen av gropen var det et tykt oljete kullag og noe skjørbrent stein. Den oljete konsistensen og det faktum at begge gropene er bygd opp med voller, slik at de er helt i vater, får en til å lure på om man for kanskje 2000 år siden brukte gropene til å koke spekk eller lignende. Vi kan ikke med sikkerhet si at gropene har blitt brukt til dette, men det er en interessant hypotese som vi gjerne vil undersøke nærmere.


Som nevnt ovenfor ble det også avdekket to tufter på Lok. D. Under forundersøkelsen ble det funnet et ildsted som vi nå kan se ligger midt i den nordre tuften. Ildstedet ble datert til førromersk jernalder, det vil si at tuften kan være ca 2000 år gammel.

En annen interessant observasjon er at begge inngangene ligger vendt ut mot den vestlige gropen med steinvoller. I området mellom tuftene og gropen er det et større område med skjørbrent stein. Det er tydelig at det har vært stor aktivitet på Lok. D i århundrene før Kristi fødsel og det vil bli spennende å se om vi kan finne ut mer om hvilke aktiviteter som bleutført her i førromersk jernalder.

Keramikk som popper opp
På Lok. A har vi endelig kommet ned på kulturlaget i Tuft 1. De siste dagene har det poppet opp med snorstempeldekorert keramikk og flotte fragmenter fra vestlandsøkser. Vi har også funnet noe brent bein og mye hasselnøttskall. Disse er veldig gode å datere ved hjelp av karbondatering (14C) og kan gi oss en god indikasjon på når tuften var i bruk. Vi vil i ukene fremover grave 10 cm dype lag i kulturlaget inntil tuften er tømt. På denne måten kan vi få frem tuftens opprinnelige form og gulvflate.

Vi har for tiden ingen oversikt over hvor mange funn som er gjort i Tuft 1, men jeg vil anta at antall funn ligger rundt 50 000, om ikke mer. Vi jobber kontinuerlig med å vaske og føre spredningskart over funnene, men funnmengden er såpass stor at dette er et langtekkelig arbeid. En endelig oversikt over antall funn vil vi derfor ikke ha på plass før i slutten av sesongen.

 

 

 

 

 

 


Bildetekster:
Bildet øverst: Møysommelig jobb:  Birgit i gang med å grave på flaten vest for Tuft 1 på Lok. A.

Bildet til venstre:  Hardt arbeid i felt: Tor Arne, Tom og Annette fjerner steiner fra de øverste lagene i Tuft 1 før vi kunne begynne å grave kulturlaget. Kristine måler inn steinene i Tuften.


 

 Annette Solberg (prosjektansvarlig)