Bygningsvern og kunst

På Arkeologisk museum, UiS, tar vi ulike oppdrag knyttet til bevaring av mange typer bygninger. Vi har også fagpersoner som jobber med konservering av kunst og kirkeinventar.

Alterskapet i Mariakirken i Bergen Alterskapet i Mariakirken i Bergen. Foto: Arkeologisk museum, UiS

Hovedmålet for oss i vårt arbeid innenfor bygningsvern er å være med på bevaring av verneverdige og fredede bygninger. Les mer om bygningsvern her. 

Innenfor kunstfeltet er det viktig for oss å bevare det autentiske kunstverket på best mulig måte. Vi skriver mer om vårt arbeid innefor kunst og kirkeinventar her. 

Vi gir råd, utfører tilsyn, skriver tilstandsrapporter og sitter med ekspertise på mange ulike fagfelt innenfor disse områdene.