Bygningsvern og kunst

På Arkeologisk museum, UiS, tar vi ulike oppdrag knyttet til bevaring av flere typer bygninger. Vi har også fagpersoner som jobber med konservering av kunst og kirkeinventar.

Alterskapet i Mariakirken i Bergen Alterskapet i Mariakirken i Bergen. Foto: Arkeologisk museum, UiS

Hovedmålet for oss i arbeidet med bygningsvern er bevaring av verneverdige og fredede bygninger.

Innen kunstfeltet er det viktig å bevare det autentiske kunstverket på best mulig måte. Vi gjør dette blant annet i vårt arbeid med kunst og kirkeinventar.

Vi gir råd, utfører tilsyn, skriver tilstandsrapporter og sitter med ekspertise på flere ulike fagfelt på disse områdene.