MENY

Bygningsvern

Bygningsvern er bevaring av verneverdige og fredede bygninger. På Arkeologisk museum tar vi ulike oppdrag knyttet til bevaring av mange typer bygninger.

Bygningsvern

Arkeologisk museum jobber med alle typer bygninger i ulike materialer som tre, stein, betong eller annet. Det kan være kirker, offentlige bygninger, fort, bolighus, ruiner og andre bygninger av forskjellige slag. Bygninger blir fredet eller har verneverdig status av forskjellig årsaker. Automatisk fredete kulturminner kan være bygninger bygget før 1537 (før reformasjonen) og erklærte stående byggverk bygget i perioden 1537-1649. Andre bygninger får f. eks. status som fredet eller verneverdig etter deres nasjonale kulturverdier, lokale kulturverdier eller regional kulturverdier.

Verneverdige og fredete bygninger kan være bevis på både materiell og immateriell kulturarv. Den materielle kulturarven er selve bygningen i den form som den er. Bygningen kan dessuten fortelle oss om metodene som ble brukt til oppførselen av den. En konservator og en tradisjonshåndverker kan lære veldig mye om tradisjonshåndverk av de undersøkelsene som kan utføres på disse bygningene. Det er tradisjonshåndverket som er immateriell kulturarv. Denne type håndverk har vi nesten tapt i gjennom tiden, men med resultater fra undersøkelser på verneverdige og ferdete bygninger kan vi med tiden lære oss opp i tradisjonshåndverk igjen.

På konserveringsavdelingen har Arkeologisk museum ekspertise på verneverdige og fredete bygninger. Det utføres f.eks fargeundersøkelser, steinkonservering og bygningsrestaurering.  Vi forholder oss alltid til kulturminnelovgivingen, forvaltningens og fagetiske prinsipper i vårt arbeid.