MENY

Bygningsvern

Bygningsvern er bevaring av verneverdige og fredede bygninger. På Arkeologisk museum tar vi ulike oppdrag knyttet til bevaring av flere typer bygninger.

Konserveringsavdelingen ved Arkeologisk museum jobber med bygninger og konstruksjoner som er regnet for å være bevaringsverdige. Hvis en (stående) bygning er datert til 1650 eller tidligere, er den automatisk fredet etter kulturminneloven. Stavanger domkirke, datert til 1125, er derfor automatisk fredet. En ruin, som er en rest etter en bygning eller en annen type konstruksjon, må være fra før reformasjonen i 1537, for å være automatisk fredet etter samme lov (se Riksantikvarens hjemmesider).

Automatisk fredning bestemmes etter hvor gammel bygningen er. Når Riksantikvaren eller fylkeskommunen bestemmer at yngre bygninger skal fredes, kalles dette vedtaksfredning. Da er det flere verdier som spiller inn enn høy alder. Vi forholder oss alltid til kulturminnelovgivingen, forvaltnings- og fagetiske prinsipper i vårt arbeid. Våre prosjekter utføres i tett kommunikasjon med Riksantikvaren, byantikvaren, fylkeskommunen og Stavanger kommune.

Bilde av stavanger domkirke

Vi jobber med steinkonservering på Stavanger domkirke