MENY

Bygningers verdi

Bygninger kan ha ulike verdier for samfunnet.

Symbolverdi – en bygning med en symbolverdi kan ha betydning for f.eks en nasjon, lokal befolkning eller ha en religiøs betydning. Ledaal, er et eksempel på en bygning med symbolverdi både nasjonalt og regionalt. Bygget har siden 1949 vært kongelig residens og har tidligere vært Kiellandfamiliens lystgård.

Historisk verdi – bygningen gir tydelig og autentiske vitnesbyrd om restaureringshistorikk, og tidligere tiders teknologi og materialtilgang. Øvre Strand gate 60 i gamle Stavanger kan være et eksempel på et slik bygning hvor mye av husets originale materialer er bevart.  

Aldersverdi – også en historisk verdi, men er i tillegg en opplevelse av høy alder. Man ser av byggeskikk og overflater, skjevheter, slitasje og patinerte overflater hvordan folk har levd i gamle dager.

Sjeldenhetsverdi – bare en eller svært få liknende bygninger finnes og derfor blir den fredet. Hele trehusbebyggelsen i Stavanger er et eksempel på sjeldenhetsverdi da Stavanger har Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. 

Estetisk verdi – Dette omfatter f.eks. kunstnerisk og arkitektonisk verdi.