MENY

Bygningers verdi

Bygninger kan ha ulike verdier for samfunnet.

Symbolverdi – en bygning med en symbolverdi kan ha betydning for f.eks en nasjon, lokal befolkning eller ha en religiøs betydning. Ledaal, er et eksempel på en bygning med symbolverdi både nasjonalt og regionalt. Bygget har siden 1949 vært kongelig residens og har tidligere vært Kiellandfamiliens lystgård.

Historisk verdi – en bygning som gir tydelig og autentisk vitnesbyrd om restaureringshistorikk, og om tidligere tiders teknologi og materialtilgang. Øvre Strandgate 60 i Gamle Stavanger er et eksempel på en bygning hvor mye av husets originale materiale er bevart.  

Aldersverdi – en bygning som i tillegg til annen historisk verdi er av en særlig høy alder. Byggeskikk, overflater, skeivheter, slitasje og patina vitner om hvordan folk levde i gamle dager.

Sjeldenhetsverdi – når en bygning (eller en gruppe bygninger) blir fredet på bakgrunn av at det kun finnes én eller svært få som tilsvarer denne eller disse. Trehusbebyggelsen i Stavanger er fredet fordi Stavanger har Europas største sammenhengende trehusbebyggelse.

Estetisk verdi – når en bygning eksempelvis er av en spesielt kunstnerisk eller arkitektonisk verdi.