MENY

Bygningsrestaurering

Innenfor bygningsrestaurering på Arkeologisk museum arbeider fagfolk med bred kompetanse og bakgrunn fra forskjellige fagfelt.

Bilde av Kongsgt. 47-49 malt opp i fargene funnet fra oppmalingen i 1919 Kongsgt. 47-49 malt opp i fargene funnet fra oppmalingen i 1919.

Bygningsrestaurering omhandler inngrep i en bygning for å forbedre dens tilstand, eller tiltak som igangsettes som en del av en bygnings tilbakeføring til et tidligere uttrykk. Det kan være spørsmål om mindre tiltak for enkelte bygningselementer, eller om restaurering av hele bygninger.

Som en del av restaureringsprosessen blir det gjennomført en rekke forhåndsundersøkelser for å avdekke informasjon om bygningen tilstand og historiske utvikling. Dette kan eksempelvis inkludere fargeundersøkelser (en lagvis avdekking av forskjellige typer overflatebehandling), tilstandsvurderinger av utsmykkende elementer som veggmalerier og tapet, og dekorasjoner av tre, metall eller stein. Resultatene fra slike undersøkelser kan avdekke hvordan en bygning har framstått i forskjellige tidsperioder og åpne for muligheten for å tilbakeføre hele eller deler av bygningen til et tidligere stiluttrykk. Hovedsakelig handler for øvrig bygningsrestaurering om å få stabilisert bygningen for bevaring inn i framtiden.

Når man jobber med bygningsrestaurering er det viktig å ha med seg konservatorer med ekspertkunnskap på relevante håndverk og materialer. Man må også ha med seg fagfolk med praktisk kompetanse og bakgrunn fra flere fagfelt, eksempelvis fra tradisjonelle håndverk som smiing, muring, steinhogging, snekring og forgylling. Dette er nødvendig for å kunne utføre en helhetlig vurdering i utredning av tidligere tiltak og reparasjoner, og for rådgivning og utførelse av videre konservering.