MENY

Steinkonservering i Stavanger domkirke

Arkeologisk museum, UiS deltar i restaureringen av Stavanger domkirke. Museets steinkonserveringsteam skal konservere og restaurere klebersteinselementene på domkirken.

Demontering av den øverste steinen på domkirken. Demontering av den øverste steinen på domkirken. Foto: Arkeologisk museum

Restaureringen av Stavanger domkirke skal være ferdig i 2025. Da er det 900 år siden byen Stavanger og Stavanger bispesete ble etablert. Kirkebygningen er også datert til år 1125. Stavanger kommuner er prosjektejer med Britta Goldberg som prosjektleder. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram har laget restaureringsplanen for Stavanger domkirke og Bispekapellet. Arkeologisk museum konserveringsteam har gjort tilstandsvurderinger og utformet konserveringsforslag for klebersteinselementene, bygningsdel for bygningsdel, utvendig og innvendig. Steinkonserveringen ble påbegynt i 2016.

Tradisjonelle bygningsmaterialer

Museets steinkonserveringsteam skal konservere og restaurere klebersteinselementene på domkirken. Disse finnes i kvadersteinen på hjørnene, i kirkens portaler og i alle andre omramminger rundt dører- og vindusåpninger samt i buer, ribber, søyler og ornamenterte detaljer som korsblomster og rosetter.

Arkeologisk museum legger stor vekt på å undersøke og å dokumentere de opprinnelige bygningsmaterialene og håndverksmetodene som er brukt, fordi de har vist seg varige og funksjonelle.  Bygningen står så intakt som den gjør i dag, takket være denne materialbruken.

Ambisjoner for bevaring

Restaureringen skal gjennomføres med et 100-årsperspektiv, det vil si at inngrepene som gjøres skal holde i minst 100 år. En så høy ambisjon utelukker likevel ikke kontinuerlig vedlikehold og overvåking i fremtiden. Restaureringen fram mot 2025 vil bringe tilstanden for klebersteinen og murarbeidet i Stavanger domkirke til et stabilt vedlikeholdsnivå. Med et jevnlig og godt vedlikehold som utføres av fagfolk med metoder som harmonerer med domkirkens konstruksjon og materialer vil bygningen bestå tidens tann i uoverskuelig fremtid.

Bilde av domkirken med stillas

Stillas på domkirken