MENY

Fargeundersøkelser

Rogaland har en rekke verneverdige og fredete bygninger med både høy regional- og lokalhistorisk verdi. Arkeologisk museum har vært med å gjennomføre fargeundersøkelser i tilknytning til rehabiliteringer av flere av disse.

  • Fargetrapp på d¢rgerikt i Fogdahuset i Sandnes
    En fargetrapp kan vise fargehistorien til de ulike arkitektoniske elementene i et hus. Fargetrappen lages ved å avdekke ett og ett fargelag forsiktig med skalpell. Det er viktig å få en oversikt som viser hvilke elementer som har stått sammen fargemessig. Trappene lages derfor fortrinnsvis i overganger mellom ulike elementer. Denne fargetrappen er tatt mellom vegg og dørgerikt og forteller at første oppmaling på veggen har hatt en annen dørbelistning. Videre oppover i lagene forteller den hvilke farger som har stått sammen.
  • Tverrsnitt av fargelag kongsgata 47-49
    Et fargesnitt, et «bløtkakestykke», av alle fargelag kan tas ut, støpes inn, slipes og betraktes under mikroskop. Snittene brukes for å sikre at vi får med oss alle lag dersom noen lag ikke er mulig å avdekke gjennom fargetrappen (tverrsnittet er fra fargeundersøkelsene utført i Fogdahuset i Sandnes).
  • Tapetfunn fra Tranegården
    Ofte er veggene i et eldre hus dekket av flere lag tapet. Disse må også avdekkes lagvis for å få informasjon om hvert enkelt lag. Store nok områder må avdekkes for å få tilstrekkelig informasjon om mønster og farger. Dette tapetet ble funnet under flere andre lag tapet i Tranegården i Sandnes. Tapetet er trolig det eldste papirtapetet som er funnet satt opp på vegg i Norge! Tapetet dateres til perioden 1730-1740.

Fargeundersøkelser er et av de viktigste og beste hjelpemidlene til å kartlegge bygningshistorien til et hus. For eiere av byggene er det ofte ønskelig at bygget blir grundig antikvarisk undersøkt med tanke på en tilbakeføring til en ønsket periode hvis funn blir gjort. En fargeundersøkelse kan både gjøres utvendig og innvendig i en bygning.

Fargeundersøkelser som malerikonservatorene ved Arkeologisk museum har gjennomført er blant annet i bygninger som Ledaal, Skagen 18, Kongsgård skole, Petrikirken, den gamle Tollboden og Kongsgata 47 - 49. Andre prosjekter har vært Fogdahuset og Tranegården i Sandnes samt Bergesenhuset på Vibrandsøy i Haugesund. Vi har også utført fargeundersøkelser i Naturhistorisk museum og Gamlehaugen i Bergen.

Undersøkelsene starter med søk etter informasjon fra kilder som gamle fotografier og skriftlige arkivmateriale. Den viktigste informasjonen derimot er å finne i huset selv. Ved en fargeundersøkelse blir de arkitektoniske elementene avdekket lag for lag helt ned til underlaget. Det kan blant annet gjøres ved å lage såkalt fargetrapp. I en fargetrapp ser du alle fargene som har vært brukt opp igjennom historien. Det kan også være nyttig å ta et lite tverrsnitt av fargelagene som studeres under mikroskop. Gjennom snittanalysene er det mulig å få en oversikt over alle lag og kan være til hjelp for å sikre at alle fargelagene er kommet med i en fargetrapp.

Det er også mulig å finne ut hvilke pigmenter fargene består av. Dette kan enten gjøres direkte på veggen uten å ta ut prøver med en håndholdt XRF-analyseapparat (røntgenfluorescens spektrometer). En annen metode er å analysere tverrsnittene av malinglagene i et scanning elektronmikroskop.