MENY

Steinkonservering

Innenfor steinkonservering arbeider konservatorer med å bevare kulturminner laget av ulike typer stein. Dette kan være alt fra døpefonter, gravstein, offentlig kunst og opp til hele bygninger bygget i stein eller utsmykket med steinelementer.

Arbeid på Stavanger domkirke. Arbeid på Stavanger domkirke.

Prosjekter som Arkeologisk museum har jobbet med er blant annet Viste kirkeruin, dokumentasjon og tilstandsvurdering av Rosenkrantztårnet i Bergen og restaureringen av Kongsgård. Andre prosjekter har vært helleristningene på Åmøy, restaurering og gjenoppretting av korset i Eivindvik. Fra mars 2016 arbeider Arkeologisk museum i prosjektet Domkirken 2025 – Steinkonservering, som er en del av restaureringen av Stavanger domkirke.

Prosessen innenfor steinkonservering starter med en tilstandsvurdering med detaljert dokumentasjon og utarbeidelse av et behandlingsforslag. Under utarbeidelsen av behandlingsforslaget må konservatoren ta beslutninger om det blir brukt forebyggende konservering eller om det skal gjøres direkte inngrep på selve objektet.

I forebyggende konservering kan det gjøres tiltak som ikke direkte utføres på selve objektet, men har direkte effekter på bevaringstilstanden til det. Utendørs kan det foregå ved å stoppe eller forminske kontakt med regn som øker forvitring/nedbrytning av mange typer stein. Innendørs kan det være tiltak som å endre klimaet i rommet eller legge objektet i et klimastyrt monter eller kammer.

Direkte inngrep i steinkonservering kan være rensing, konsolidering av oppsmuldret stein. Liming av knekkete objekter, retusjering og flere. Ofte kan dette også være utbytting av materialer brukt i tidligere konserverings- eller restaureringstiltak. Dette kan du lese mere om i avsnitt om bygningsrestaurering.

En steinkonservator har kompetanse på fysiske og kjemiske egenskaper til forskjellige steinarter og kalk. I tillegg har konservatoren kunnskap om påvirkende faktorer for steinens nedbrytning samt materialer brukt i byggeteknikk igjennom forskjellige perioder i historien.