MENY

Utvendige fargeundersøkelser av «tvillinghusene» i Kongsgata

Tvillinghusene i Kongsgate i Stavanger er sentrale bygninger i byen, tegnet av arkitekt Conrad Fredrik von der Lippe. Malerikonservatorer ved Arkeologisk museum har undersøkt husene, og de er nå malt i fargen som var på husene da de ble bygget i 1867.

Sort-hvitt bilde av tvillinghusene i Kongsgata Tvillinghusene i Kongsgata

Fargeundersøkelsene foretatt på utsiden av Kongsgata 47 og 49 har vært både spennende og utfordrende. Spennende fordi det er sentrale bygninger i byen tegnet av von der Lippe, og utfordrende fordi det er gjort mange endringer, er delvis sekundært pusset på nytt, og i tillegg har blitt tilført mange «flikkinger» både i puss og malinglag. 

Undersøkelsene konkluderer med at begge bygningene er helt eller delvis malt 4 ganger med kalkmaling (perioden 1867-1919) og 6 ganger med olje-, alkyd-, og lateksholdig maling (fra slutten av 1920-tallet og fram til 2017). Lagene med kalkmaling har stått eksponert lenge og er svært nedbrutt.

Akvarell og foto som tidsvitner

En akvarell malt av Mons Gabriel Monsens og et fotografi fra tidlig på 1870-tallet er sett sammen med funnmaterialet. På den måten kan vi si at bygningenes originale farger er funnet og er tilnærmet korrekte; en lys sandsteinsfarge på vegg og gesims, og mørkere sandsteinsfargede vindusrammer med lister. Dørene vet vi ikke noe om annet enn at de ser mørke ut på foto.

At begge husene originalt har hatt samme lyse fargeholdning med sandstein som forbilde underbygges av undersøkelsene. Fargesettingen med en imitasjon av sandstein var helt i tråd med arkitekturmoten i tiden og forbildene var ekte sandsteinsfargede hus i Europa. Von der Lippe studerte flere år i Tyskland på 1850-tallet og har tatt med seg disse impulsene hjem.

Den lyse fargen på begge bygningene ble beholdt fra 1867 og helt frem til etter første oppmaling etter at husene ble bygget sammen i 1919. Etter den tid har de sammenbygde husene blitt malt i ulike nyanser rødt.

Von der Lippes originalfarge

Allerede før undersøkelsene ble igangsatt ble det ansett som naturlig og mest riktig at bygningen skulle bli malt i fargene den hadde i perioden etter at husene ble sammenbygd i 1919. Dette ble også antydet i samtale med byantikvar Hanne Windsholt. Det var nok forventet at en rød farge ble funnet og at ny oppmaling ville videreføre dagens hovedfarger.

Fargeundersøkelsene viste imidlertid at man i 1919 høyst sannsynlig har tilstrebet å hente frem igjen von der Lippes originale fargeholdning. Det sammenbygde husets veggflater og gesims ble igjen malt i en lys sandsteinsfarge, litt mindre rød enn den originale.  Belistningen rundt vinduene ble malt i en mørkere sandsteinsfarge enn veggen, men lysere enn de originale stafferingsfargen. Til forskjell fra von der Lippes originale fargesetting viser foto at vindusrammene i 1919 var hvite.

På grunnlag av fargeundersøkelsene ble det anbefalt å male bygningen opp i fargene funnet fra oppmalingen i 1919. Dette henter frem igjen og viderefører von der Lippes helhetlige arkitektoniske intensjon da han bygde «tvillinghusene» i 1867.

Tekst: Anne Ytterdal