MENY

Restaurering av dekklisten på østfasadebuen

Midt på Stavanger domkirkes østfasade finner vi den store buen som rammer inn glassmaleriene. Vi jobber for tiden sammen med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider for å restaurere det ytterste profilbåndet på buen.

 • Stavanger domkirke under restaurering på 1980-tallet, da middelaldersteinen i hele dekklisten ble byttet ut. Bildet er hentet ved arkivsøk ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) i 2018 som dokumentasjon på domkirkens tidligere restaureringshistorie. Publisert med tillatelse fra NDR.
  Stavanger domkirke under restaurering på 1980-tallet, da middelaldersteinen i hele dekklisten ble byttet ut. Bildet er hentet ved arkivsøk ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) i 2018 som dokumentasjon på domkirkens tidligere restaureringshistorie. Publisert med tillatelse fra NDR.
 • Arkivfoto fra NDR viser at dekklisten på 1980-tallet var i dårlig stand og hadde et behov for restaurering.
  Arkivfoto fra NDR viser at dekklisten var i dårlig stand på 1980-tallet og hadde et behov for restaurering.
 • Tilstandsvurdering fra 2018 viser at steinen som ble satt inn på 1980-tallet har forvitret svært hurtig og at dekklisten allerede nå har et behov for å restaureres på ny. I dag vet vi at kleberstein fra Kvikne i Hedmark ikke er egnet til bruk i domkirken.
  Tilstandsvurdering fra 2018 viser at steinen som ble satt inn på 1980-tallet har forvitret svært hurtig og at dekklisten allerede har et behov for ny restaurering. I dag vet vi at kleberstein fra Kvikne i Hedmark ikke er egnet til bruk i domkirken. Foto: Bjørn Idland.
 • Noen av de gamle middelaldersteinene fra før restaureringen på 1980-tallet står i dag utstilt på Arkeologisk museum. Disse er noe anderledes utformet fra 1980-tallets restaureringsstein. Vi jobber derfor med å tilbakeføre dekklistens middelalderuttrykk. Resten av middelaldersteinene oppbevares i magasiner.
  Noen av de gamle middelaldersteinene fra før restaureringen på 1980-tallet står i dag utstilt på Arkeologisk museum. Disse er noe annerledes utformet fra 1980-tallets restaureringsstein. Vi jobber derfor med å tilbakeføre dekklistens middelalderuttrykk. Resten av middelaldersteinene oppbevares i domkirkens magasiner. Foto: Bjørn Idland.
 • Restaureringsteknikerne Akira Inman og George Murphy tegner opp dekklisten i full skala på gulvet i domkirkens bygghytte som en del av dokumentasjonsprosessen.
  Restaureringsteknikerne Akira Inman og George Murphy tegner opp dekklisten i full skala på gulvet i domkirkens bygghytte som en del av dokumentasjonsprosessen. Foto: Ann Meeks.

På den midtre delen av østfasaden finner vi det store gotiske vindusfeltet med Victor Sparres glassmalerier fra 1957. Buen over vinduet er sammensatt av tre bånd profiler, hvor den ytterste har bladverksmotiver plassert jevnt langs hele kanten. Den kalles for dekklisten.

Dekklisten, slik den står i dag, består av 19 stein. 14 av disse er hugget i Kviknekleber og stammer fra et restaureringtiltak utført på midten av 1980-tallet, da nesten hele buen ble byttet ut på grunn av nedbrutt middelalderstein. Dessverre har det vist seg at Kviknekleberen har uheldige kvaliteter som gjør at den forvitrer svært hurtig, noe som har gjort det nødvendig å bytte dekklisten ut på ny allerede nå.

Hvorfor blir steinen ødelagt?

Steinens forvitringsgrad påvirkes av flere forskjellige faktorer. Kleberstein er kjent for å være en myk bergart, men i sammensetning (kjemisk konstruksjon) kan den være svært variabel fra brudd til brudd, også innenfor det samme bruddet. Noen klebersteinstyper holder seg godt over hundrevis av år, mens andre brytes ned i løpet av bare noen tiår. På grunn av klebersteinens mange og varierte egenskaper er det ikke alltid lett å vite hvordan steinen vil oppføre seg før den har fått noen runder med naturens krefter.

Fordi dekklisten er den ytterste delen på buen er den også den delen av buen som er mest utsatt for vær og vind. Vi vet at særlig vann har mye å si for steinens nedbrytning. I tillegg kan steinen bli påvirket av menneskelige faktorer som byforurensning og sur nedbør.

Hva skal gjøres?

Så langt som det lar seg gjøre prøver vi alltid å bevare middelalderstein og historiske reparasjoner på stedet, med færrest mulig inngrep i gammelt materiale. Når dette ikke er mulig er vi nødt til å bytte ut den gamle steinen med nyhugget stein, slik at ødelagt stein ikke faller ned og skader glassmalerier, steinutsmykninger og andre bygningselementer, eller utgjør en fare for besøkende.

Etter å ha sammenlignet restaureringssteinene fra 1980-tallet med middelaldersteinene som vi har bevart i våre magasiner, oppdaget vi at disse var litt forskjellige i form og utsmykning. Med utgangspunkt i middelaldersteinene har vi derfor lagt en plan om å fjerne reparasjonen fra 1980-tallet og sette inn de nye steinene etter gammelt mønster. Dette innebærer blant annet at vi ønsker å tilbakeføre middelalderens fugebilde (altså steinenes form og inndeling slik de fremstår på bakgrunn av fugenes plassering) og kopiere de dekorative bladverksmotivene vi har bevart fra middelalderen. Prosjektet foregår i nært samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), som har en sentral rolle som samarbeidspartner og leverandør i prosessen.

I desember 2018 sendte vi tegninger, oppmålinger, og annen dokumentasjon utarbeidet av Arkeologisk museum sitt steinhuggerlag ved prosjektet Domkirken 2025 til NDR i Trondheim. Steinhuggerne ved NDR skal bruke dette som utgangspunkt til å hugge alle steinene til dekklisten, før de fraktes til Stavanger for montering.

Etter planen skal dekklisten stå ferdig restaurert i løpet av august 2019.

Tekst: Sverre Christoffer Guldberg