MENY

Steinkonservering i Stavanger domkirke

Arkeologisk museum, UiS, deltar i restaureringen av Stavanger domkirke. Museets steinkonserveringsteam skal konservere og restaurere klebersteinselementene på domkirken.

Demontering av den øverste steinen på domkirken. Demontering av den øverste steinen på domkirken. Foto: Arkeologisk museum

Restaureringen av Stavanger domkirke skal stå ferdig i 2025. Da er det 900 år siden Stavanger by og Stavanger bispesete ble etablert. Kirkebygningen er også datert til år 1125. Stavanger kommune er prosjekteier, med Britta Goldberg som prosjektleder. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram har laget restaureringsplanen for Stavanger domkirke og Bispekapellet. Konserveringsteamet ved Arkeologisk museum har gjort tilstandsvurderinger og utformet konserveringsforslagene for klebersteinselementene, bygningsdel for bygningsdel, utvendig og innvendig. Steinkonserveringen ble påbegynt i 2016.

Tradisjonelle bygningsmaterialer

Steinkonserveringsteamet ved Arkeologisk museum skal konservere og restaurere klebersteinselementene på domkirken. Disse finnes i kvadersteinen på hjørnene, i kirkens portaler, og i alle andre omramminger av dør- og vindusåpninger. I tillegg finner man kleberstein i buer, ribber og søyler, og i ornamenterte detaljer som korsblomster og rosetter.

Arkeologisk museum legger stor vekt på å undersøkelse og dokumentasjon av de opprinnelige bygningsmaterialene og håndverksmetodene som er brukt, fordi disse har vist seg å være varige og funksjonelle. Bygningen står så intakt som den gjør i dag takket være denne materialbruken.

Ambisjoner for bevaring

Restaureringen gjennomføres med et 100-årsperspektiv, hvor inngrepene som gjøres skal holde i minst 100 år. En såpass høy ambisjon utelukker likevel ikke et behov for kontinuerlig vedlikehold og overvåking i fremtiden. Restaureringen fram mot 2025 er ment å bringe tilstanden for klebersteinen og murarbeidet i Stavanger domkirke til et stabilt vedlikeholdsnivå. Med jevnlig og godt vedlikehold, utført av fagfolk med metoder som harmonerer med domkirkens konstruksjon og materialer, håper vi at bygningen vil bestå tidens tann i uoverskuelig fremtid.

Bilde av domkirken med stillas

Stillas på domkirken