MENY

Stavanger domkirke 2025 – kirkeinventar

Malerikonservatorene ved Arkeologisk museum skal i perioden fra 2019 til 2025 arbeide med de- og remontering samt konservering av det malte inventaret i Stavanger Domkirke.

 • Prekestolen i Stavanger Domkirke
  Prekestolen i Stavanger Domkirke
 • Epitafium over familien Tausan
  Epitafium over familien Tausan
 • Epitafium over familien Franssøn
  Epitafium over familien Franssøn
 • Epitafium over familien Humble
  Epitafium over familien Humble
 • Epitafium over familien Hiermann
  Epitafium over familien Hiermann
 • Epitafium over familien Godtzen
  Epitafium over familien Godtzen

Malerikonservatorene ved Arkeologisk museum ble gjennom en anbudskonkurranse i 2019 tildelt arbeidet med konservering av kirkeinventar i Stavanger Domkirke. Oppdragsgiver er Stavanger kommune. Prosjektet går over seks år og i løpet av denne tiden skal all kunst demonteres og fraktes ut av kirken for lagring i eksternt lager mens restaureringsarbeider pågår i kirken.

I samme periode skal inventaret også konserveres før de remonteres i forkant av byens 900-årsjubileum i 2025. Prosjektet omfatter hovedsakelig inventaret i bruskbarokk som består av en prekestol og fem epitafier skåret i eik i perioden 1658 til 1676. Det kalles bruskbarokk fordi utskjæringene minner om buene i et øre.

Kunsthistorisk regnes Stavanger Domkirkes barokkinventar for å være det mest komplette i Norge med prekestolen som et av barokkens nasjonale høydepunkt. Det teologiske innholdet i inventarstykkene står også i en særklasse og gir dem kvalitet ut over det rent kunstneriske. Litteraturen tilskriver skotten Anders Smith både treskjærerarbeidet og malearbeidet, inkludert familieportrettene, men dette er usikkert.

I tillegg til det barokke inventaret omfatter prosjektet også et portrett av biskop Jørgen Erikssøn (trolig fra slutten av 1500-tallet) og et krusifiks (1940) laget av Stinius Fredriksen.


Forfatter: Hilde Smedstad Moore

Referanser:

https://nbl.snl.no/Anders_Smith

https://nkl.snl.no/Anders_Lauritzen_Smith

Epitafiumm over familien Hiermann i Stavanger Domkirke

Epitafium over familien Hiermann