MENY

Malerikonservering i Fri luft

Malerikonservatorene ved Arkeologisk museum, UiS har i løpet av dette året jobbet mye med den store Kitty Kielland-utstillingen, Fri luft, ved Stavanger kunstmuseum.

 • 1 Malerikonservator_Anne Ytterdal_Kitty Killand_tilstandsvurdering.jpg (205x136).jpg
  Malerikonservator Anne Ytterdal tilstandsvurderer malerier i utstillingen.
 • 2 Malerikonservator_Hilde Smedstad Moore_Kitty Killand_konservering.jpg (205x246).jpg
  Malerikonservator Hilde Smedstad Moore konserverer et maleri i utstillingen.
 • 3 Torvmyrmaleri av Kitty Kielland i streiflys.jpg (205x137).jpg
  Torvmyrmotiv før behandling i streiflys. Buklene i lerretet fremkommer tydelig.
 • 4 Planering av lerretet på et vakuumbord.jpg (205x136).jpg
  Planering av lerretet på et vakuumbord.
 • Malerikonservering_rensing_Kitty Kielland_Arkeologisk museum(1).jpg (205x144).jpg
  Maleriet under rensing.

Utstillingen, Fri luft, åpnet ved Stavanger kunstmuseum 16. juni i år og avsluttes 29. oktober og skal videre til Lillehammer Kunstmuseum og Haugar Vestfold Kunstmuseum. I forbindelse med slike store utstillinger er det betydelig arbeid som ligger bak. Noe av dette utføres av konservatorer fra Arkeologisk museum.

Arbeidet har blant annet bestått av tilstandsvurderinger av maleriene, herunder Stavanger kunstmuseums egne malerier samt innlånte verk. Tilstandsvurderinger er blant annet et preventivt tiltak for å sjekke om det er behov for behandling av maleriene, og særlig sikre at maleriene tåler en eventuell transport. Er det for eksempel løs maling på maleriene bør dette festes før det utsettes for videre håndtering og transport, noe som er en belastning for maleriet og det er fare for at maling kan skalle av. Det er også viktig å kartlegge tilstanden og dokumentere eventuelt eldre skader både før, under og etter ut- og innlån. På den måten vet vi om det oppstår nye skader i underveis.

Det kan også være estetiske grunner for at maleriene blir behandlet. Et av maleriene som ble behandlet i forkant av utstillingen var et av Kitty Kiellands torvmyrmotiver fra Jæren, som var Kiellands favorittmotiv. Maleriet eies av Museum Stavanger (MUST) og henger til vanlig på Breidablikk. Da maleriet kom inn til behandling ved Arkeologisk museum var lerretet svært bulkete og maleriet veldig skittent. Behandlingen har bestått i å planere lerretet og rense malerioverflaten for støv og smuss.