MENY

Mariakirken i Bergen

Malerikonservatorene ved Arkeologisk museum arbeidet fra 2010 til 2015 med konservering av det malte inventaret fra Mariakirken i Bergen.

Mariakirken i Bergen

Malerikonservatorene ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger ble i 2010 tildelt arbeidet med konservering av inventar fra Mariakirken i Bergen. Oppdragsgiver var Bergen kirkelige fellesråd (nå Akasia). Prosjektet gikk over fem år og i løpet av denne tiden behandlet vi tilsammen 27 inventarstykker; 23 malerier og epitafier, et stort krusifiks, himlingen på prekestolen, en kalvariegruppe og ikke minst et av landets flotteste middelalderalterskap.

Mariakirken var sognekirke for de tyske kjøpmennene i Bergen mellom 1408 og 1766. De fleste av maleriene er fra 1600-tallet med nordtysk stilpreg. Alterskapet er trolig også nordtysk og laget på slutten av 1400-tallet.

 

Her kan du finne oppdragsrapportene fra prosjektet.

 

Her kan du lese mer om prosjektet fra artikler Frá Haug ok Heiðni:

Kunstverkene i Mariakirken i Bergen

Spor etter tiden tann samt konservatorens rolle

Rensevalgets kvaler

Gåsa bak svanen