MENY

Rensing av maleriet "I hagen" av Nikolai Astrup (1880-1928)

Malerikonservatorer ved Arkeologisk museum, UiS, har fått i oppdrag av Haugesund billedgalleri å rense maleriet «I Hagen» (ant. 1908-1914) av Nikolai Astrup. Motivet er fra hagen i den nye prestegården på Ålhus. Hagen lå litt ovenfor det gamle prestegårdshuset, som er den hvite boligen med stakittgjerdet, i mellomgrunnen.

  • Rensetest i blomst
    Rensetest i blomst
  • Detalj av uroligheter i himmelpartiet
    Detalj av uroligheter i himmelpartiet
  • Blomsten til høyre i bildet renset
    Blomsten til høyre i bildet renset

I forkant av en renseprosess er det viktig å undersøke maleriet grundig for å kartlegge hva som eventuelt skal fjernes. Er maleriet dekket av lag med støv, smuss og sot? Har det en gulnet ferniss? Er det retusjer i maleriet, eller partier med overmalinger? Bærer det spor av å ha vært renset tidligere?

Gjennom undersøkelsene kom det frem Astrups maleri er dekket av en gulnet ferniss. En ferniss er en lakk som kunstnerne ofte påførte maleriet for å mette fargene og for å oppnå en jevn glans. Tradisjonelle fernisser består vanligvis av naturlige harpikser som gulner over tid. Gulnet ferniss forringer fargene, valørene og kontrastene i maleriet. I dette maleriet har fernissen spesielt forringet de lyse partiene i maleriet. For eksempel fremkommer de mange hvite blomstene i epletreet nå som gule. Ved å fjerne fernissen vil blomstene igjen bli hvite, noe som ikke bare forbedrer fargeopplevelsen, men også kontrastene og dybdevirkningen i maleriet.

Undersøkelser av maleriet avdekket dessuten at den originale himmelfargen er slitt og lerretstopper er synlige. Det kan skyldes at maleriet på et tidspunkt har vært overrenset.

Undersøkelsene viste også at store deler av himmelpartiet er overmalt to ganger. Den underste og eldste overmalingen dekker greiner fra treet og har endret det opprinnelige motivet. Det kan derfor tenkes at hovedintensjonen bak denne overmalingen nettopp var å endre på motivet. Om dette er utført av Astrup selv, f.eks samtidig som han endret motivet i forgrunnen (som kom frem gjennom røntgenfoto), er usikkert. Fargen skiller seg betydelig fra den originale himmelfargen, fordi den er mørkere. Overmalingen kan på påføringstidspunktet ha vært nærmere den originale fargen, og fargeavviket kan skyldes at fargene består av ulike materialer som har aldret på ulike måter. Overmalingen skiller seg også ut maleteknisk. Blant annet er det tydeligere penselstrøk. Det er derfor vanskelig å forestille seg at det er Astrup selv som har utført dette.

Den øverste og yngste overmalingen er svært tynn og ligger som en «vask» over store deler av himmelpartiet. Denne overmalingen kan man med sikkerhet slå fast at er sekundær, da det gjennom mikroskopundersøkelser er tydelig at den ligger over og inni eldre skader og alderskrakeleringer. Det er trolig to grunner til at den er påført. For det første med hensikten å dempe urolighetene i himmelpartiet, som skyldes fargeforskjellene i den originale fargen og den eldste overmalingen. For det andre kan den ha blitt påført for å dekke overrensede og slitte partier. Til tross for den øverste overmalingen har himmelpartiet fortsatt et urolig preg. Det kan skyldes at overmalingen har blitt transparent med årene.

For å friske opp farger, valører og kontraster er det ønskelig å fjerne den gulnet fernissen. I tillegg er det ønskelig å finne en løsning på urolighetene i himmelpartiet. Dette kan gjøres enten ved å fjerne overmalingene, eller ved å retusjere over dem.

Før en eventuell rensing foretas er det viktig å teste materialer og metoder. Dette er viktig for å finne et løsemiddel som både løser opp og fjerner fernissen så effektivt som mulig. Det er også viktig at løsemiddelet er skånsomt for fargene i maleriet. Velges feil materialer og metoder kan vi i verste fall risikere å ødelegge maleriet. Vi utfører derfor små tester på alle farger i maleriet. Testene utføres under mikroskop.

Gjennom rensetestene viste det seg at fernissen og den øverste overmalingen enkelt og skånsomt lot seg fjerne.   

Når fernissen og den øverste overmalingen er fjernet, er det ønskelig å finne ut om den eldste overmalingen er sekundær, altså om den er en endring som ikke er utført av Astrup selv. Er det ikke mulig å bevise at den er sekundær er det ikke etisk riktig å fjerne den. Dersom den viser seg å være sekundær blir spørsmålet om det er mulig å fjerne den uten å skade den originale malingen.

Fortsettelse følger…