MENY

Rensing av maleriet "I hagen" av Nikolai Astrup (1880-1928)

Malerikonservatorer ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger har fått i oppdrag av Haugesund billedgalleri å rense maleriet «I Hagen» (ant. 1908-1914) av Nikolai Astrup. Motivet er fra hagen i den nye prestegården på Ålhus. Hagen lå litt ovenfor det gamle prestegårdshuset, som er den hvite boligen med stakittgjerdet i mellomgrunnen.

  • Rensetest i blomst
    Rensetest i blomst
  • Detalj av uroligheter i himmelpartiet
    Detalj av uroligheter i himmelpartiet
  • Blomsten til høyere i bildet renset
    Blomsten til høyere i bildet renset

I forkant av en renseprosess er det viktig å undersøke maleriet grundig for å kartlegge hva som eventuelt skal fjernes. Er maleriet dekket av et tykt lag med støv, smuss og sot? Har det en gulnet ferniss? Er det retusjer i maleriet eller er det partier med overmalinger?  Bærer det spor av å ha vært renset tidligere?

Gjennom undersøkelsene kom det frem at maleriet er dekket av en gulnet ferniss. En ferniss er en lakk som kunstnerne ofte påførte maleriet for å mette fargene og for å oppnå en jevn glans. Tradisjonelle fernisser består vanligvis av naturlige harpikser som gulner over tid. Gulnet ferniss forringer farger, valører og kontraster i maleriet. I dette maleriet har fernissen spesielt forringet de lyse partiene i maleriet og spesielt de mange hvite blomstene i epletreet som fremkommer gule. Ved å fjerne fernissen vil blomstene bli hvite, noe som ikke bare forbedrer fargeopplevelsen, men også kontrastene og dybdevirkningen i maleriet.

Undersøkelser av maleriet avdekket dessuten at den originale himmelfargen er slitt og lerretstopper er synlige. Det kan skyldes at maleriet på et tidspunkt er overrenset.

Gjennom undersøkelsene kom det også frem at store deler av himmelpartiet er overmalt to ganger. Den underste og eldste overmalingen dekker grener fra treet og har endret det opprinnelige motivet. Det kan derfor tenkes at hovedintensjonen for denne overmalingen nettopp var for å endre på motivet. Om dette er utført av Astrup selv, f.eks samtidig som han endret motivet i forgrunnen (som kom frem gjennom røntgenfoto (se link), er usikkert. Fargen skiller seg betydelig fra den originale himmelfargen ved at den er mørkere. Overmalingen kan likevel på påføringstidspunktet ha vært nærmere den originale fargen. Fargeavviket kan skyldes at de består av ulike materialer som har aldret ulikt. Overmalingen skiller seg også ut maleteknisk. Blant annet er det tydeligere penselstrøk, derfor er det vanskelig å forestille seg at det er Astrup selv som har utført dette.

Den øverste og yngste overmalingen er svært tynn og ligger som en «vask» over store deler av himmelpartiet. Denne overmalingen kan med sikkerhet slås fast er sekundær da det gjennom mikroskopundersøkelser er tydelig at den ligger over og i eldre skader og alderskrakeleringer. Det er trolig to grunner til at den er påført. For det første for å dempe urolighetene i himmelpartiet som skyldes fargeforskjellene til den originale fargen og den eldste overmalingen. For det andre kan den ha blitt påført for å dekke til overrensede og slitte partier. Til tross for den øverste overmalingen har himmelpartiet fortsatt et svært urolig preg. Det kan skyldes at overmalingen har bitt transparent med årene.

For å friske opp farger, valører og kontraster er det ønskelig å fjerne den gulnet fernissen. I tillegg er det ønskelig å finne en løsning på urolighetene i himmelpartiet. Enten ved å fjerne overmalingene eller retusjere over dem.

Før en eventuell rensing foretas er det svært viktig å teste ut materialer og metoder. Det er viktig både for å finne et løsemiddel som løser opp og fjerner fernissen så effektivt som mulig. Det er også viktig at løsemiddelet er skånsom for fargene i maleriet. Velges feil materialer og metoder kan vi i verste fall risikere å ødelegge maleriet. Vi utfører derfor små tester på alle farger i maleriet. Testene utføres under mikroskop.

Gjennom rensetestene viste det seg at fernissen og øverste overmaling lot seg enkelt og skånsomt fjerne.   

Når fernissen og den øverste overmalingen er fjernet, er det nødvendig ønskelig å finne ut om den eldste overmalingen er sekundær og ikke er en endring utført av Astrup. Er det ikke mulig å bevise at den er sekundær er det ikke etisk riktig å fjerne den. Dersom den viser seg å være sekundær blir spørsmålet om det er mulig å fjerne den uten å skade den originale malingen.

Fortsettelse følger…..