Forskning og publisering

Bilde av fiskeredskaper fra steinalderen. Fiskeredskaper fra steinalderen. Harpun og fiskekrok funnet i Vistehålå. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum, UiS.

Arkeologisk museum er en tverrfaglig kulturinsitutusjon der de lange linjene mellom fortid, nåtid og fremtid alltid har vært en viktig del av museet målsetning. Dette gjenspeiles også i museets forskning. Vi ønsker å stimulere til forståelse og kunnskap om mennesket og dets livsmiljø i et langtids perspektiv. 

Arkeologisk museum har også en omfattende publisering som er delt inn i ulike serier. AmS-Skrifter, AmS-Varia, AM-Profil, Frá haug ok heiðni og AmS-Småtrykk. Vi gir også ut  oppdragsrapporter i forbindelse med avslutning av eksternfinansiert oppdragsvirksomhet.