MENY

Aktuelt

Prosjektstart er august 2020, men i løpet av vår/sommer 2020 vil Arkeologisk Museum lyse ut

  • en 3-årig PhD i landskapsarkeologi
  • en 2-årig post.dok. der kunnskap til enten mikromorfologi, paleobotanikk e.l. vil være aktuelt.

Anslått oppstart for disse stillingene er januar 2021.

English

The project starts August 2020, prior to this, during spring/summer 2020, Museum of Archaeology will announce:

  • one 3-year PhD-position working with landscape archaeology,
  • one 2-year Post.Doc-position where micro-morphology or palaeo-bothany will be relevant knowledge.

Estimated start of employment for these: January 2021.