MENY

Informasjon og prosjektgruppe

Prosjektet vil vare fra august 2020 til august 2024. Prosjektet er internasjonalt orientert med deltagende forskere fra Norge, Irland, Storbritannia og Danmark.

 

Klassiske analyser av et arkeologisk material danner utgangspunkt for prosjektet. Blant annet vil forhistorisk steinteknologi, landskapsrekonstruering, ressursbruk, bosetningshistorie og ritualer i eldre steinalder undersøkes. Imidlertid vil vi også jobbe opp mot andre fag som antropologi og moderne samfunnssikkerhet, katastrofe- og risikoanalyser. På denne måten håper vi å få nye knagger å henge vår forståelse av resultatene eller mønstrene i materialet som vil fremkomme.

I løpet av prosjektperioden vil vi arrangere to konferanser hvor våre resultater formidles i et i hovedsak akademisk miljø. Samtidig vil vi også formilde forskningen på andre plattformer som skal nå bredere ut. Følg oss for eksempel på i sosiale medier (info om # vil komme), og vi satser også på å skrive en barnebok der nye forskningsresultatene kan danne grunnlag for en historie der mennesker opplever det forferdelige, men også hvordan en fortsetter, kanskje mot alle odds, etter en opplevd katastrofe.

 

Project manager and project group

The project group will comprise the project manager, a postdoctoral researcher, a PhD student and an international project council:

Dr Astrid J. Nyland will be project manager and one of the primary investigators. She has in-depth knowledge of the archaeological material and varied Mesolithic site types, Stone Age research and project management from the last 20 years.

A 2-year postdoctoral researcher, either an archaeologist with a degree in geologically-oriented archaeometry, or a geologist specialising in micromorphology oriented towards cultural history.

A 3-year PhD student in landscape archaeology.
 

The project council

Two national collaborators:

Dr Hege Damlien, Museum of Cultural History, University of Oslo, is an expert in lithic analyses of blade technology in the Early/Middle Mesolithic.

Prof Knut Andreas Bergsvik, University Museum Bergen, University of Bergen, has prior experience with summarised statistics of C14 dates, Stone Age site distribution analyses and lithic raw material distribution in Western Norway. Dr Bergsvik has supervised several PhD students.

Four international participants:

Dr William Megarry, Queens University, Belfast, Northern Ireland, UK, is a prehistorian, landscape archaeologist and geospatial specialist with a particular interest in GIS, remote sensing, and data modelling and statistics. He works at Centre for GIS and Geomatics, and is an Expert Member, for ICOMOS International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management.

Prof Graeme Warren is Head of School for the School of Archaeology, University College Dublin, Ireland. He has worked extensively with the Mesolithic in Scotland, and has supervised PhDs and mentored postdoctoral researchers. 

Prof Gabriel Cooney, University College Dublin, Ireland, has extensive knowledge of the development of quarrying and monumentality in Ireland and the British Isles, i.e. valuable insights that will enable interpretation and contextualisation of the project’s findings.

Dr Frida Hastrup, Associate Professor in Anthropology, Saxo Institute, Ethnology Section, University of Copenhagen, Denmark, has worked on recovery of an Indian fishing village after the 2004 tsunami.