MENY

AmS Nett

AmS Nett inneholder våre elektroniske publikasjoner.

ISSN 0809-618X
 

 1. Lillehammer, G. 2005:
  Konflikter i landskapet. Kulturminnevern og kulturforståelse: Analyse av alvedans og utmarksmiljø i Hå kommune i Rogaland, SV-Norge. (English abstract.) 281 pp. Emneord: Alvedans, fenomenologi, ikke-sted, kulturforståelse, kulturkonflikt, kulturminnevern, jordbrukslandskap, lynghei, tverrfaglig studie, utmark.

   
 2. Hanssen, B., Lunde, I. & Nitter, M. 2005:
  Den skal tidlig formidle som god forsker skal bli. 31 pp., Stavanger.
  Emneord: Partnerskap, sosiokulturell læring, Nysgjerrigper, “Forskningsdagene”, formidling

   
 3. Lillehammer, G. 2005:
  Øyets lyst er sist til å knekkes - Hvordan er hensynet til kulturmiljø og landskap ivaretatt ved revisjonen av plan- og bygningsloven? (English abstract.) 9 pp.
  Emneord: Konflikt, kulturmiljø, kulturminneforvaltning, ikke-synlig kulturminne, landskap, landskapsforståelse, plan- og bygningsloven, undervisning

   
 4. Selsing, L. (red.) 2005:
  Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland. (English abstracts) 139 pp.
  Emneord: Feminisme, kjønnsforskning, forskningsstatus, samarbeid i Stavanger regionen, fortid, nåtid og fremtid

   
 5. Juhl, K. 2005:
  The Contribution by (Forensic) Archaeologists to Human Rights Investigations of Mass Graves. 67 pp.
  Key words: Societal safety, mass graves, forensic archaeology, human rights, prosecutorial v. humanitarian purposes, truth and justice

   
 6. Fuglestvedt, I. 2005:
  Pionerbosetningens fenomenologi. Sørvest-Norge og Nord-Europa 10 200/10 000 – 9500 BP. 288 pp.
  Emneord: Senpaleolitikum, tidligmesolitikum, Nord-Europa, Sørvest-Norge, fenomenologi, pionerbosetning, jegere-sankere, reinsdyr

   
 7. Selsing, L., Elvestad, E., Hamre, H., Krøger, J.F., Midtrød, A. & Nærøy, A.J. (red.) 2005:
  Fra Galta til Geitungen: Kystkultur og fjæresteinsarkeologi i Sørvest-Norge. 96 pp.
  Emneord: Kystkultur, fjæresteinsarkeologi, sørvest Norge, kulturhistorie
  Key words: coastal culture, shoreline archaeology, southwest Norway, cultural history

   
 8. Selsing, L. (red.) 1997:
  Arkeologisk landskapsanalyse med visuelle metoder, 56 pp.
  Archaeological Landscape Analysis by Visual Methods