MENY

Nettpublikasjon - AmS Nett 2

Hanssen, B., Lunde, I. & Nitter, M. 2005: Den skal tidlig formidle som god forsker skal bli. ISSN 0809-618X

 

Fil:
Filnavn
MN-nov03.pdf
Størrelse
371 KB
Sider
31
 
Pdf-formatet forutsetter tilgang til Acrobat Reader.
Programmet er gratis og kan lastes ned for installasjon.
Forfattere:
Hanssen, Brit
Lunde, Ingvar
Nitter, Marianne

Tittel:

Den skal tidlig formidle som god forsker skal bli
URN, ISBN, UDK:
URN:NBN:no-a1637, ISBN 82-7760-115-8, UDK 551.58.001.5-053.5 & 371.38:551.58
Emneord:
Partnerskap, sosiokulturell læring, Nysgjerrigper, “Forskningsdagene”, formidling
Språk:
Norsk


Sammendrag: I forbindelse med Forskningsdagene i Stavanger 2002 ble et partnerskap etablert mellom Lassa skole, Arkeologisk museum i Stavanger og Høgskolen i Stavanger ved avdeling for lærerutdanning. Ideen til partnerskapet var forankret i ”Ungdom – Forsker”- konseptet som bygger på prinsippet om at elever skal gjennomføre et forskningsprosjekt i samarbeid med en forskningsinstitusjon. Hensikten er å gi ungdom praktisk innblikk i forsknings- og metodekunnskap gjennom Nysgjerrigpermetoden.
Partnerskapet er gjennomført i samarbeid mellom 28 elever på mellomtrinnet, en lærer, en forsker i meteorologi og en høgskolelektor i pedagogikk. Elevene fikk i oppdrag å forske på ”Lokalklima rundt bygninger”. Resultatene ble formidlet gjennom en ForskningsDagsrevy til tre naboskoler under Forskningsdagene.
Vi ønsker i denne rapporten å presentere erfaringer vi har gjort oss gjennom partnerskapet, som vi anser som en premiss for et forsøks- og utviklingsarbeid mellom skoler og institusjoner,og vi ønsker å knytte disse erfaringene til et sosiokulturelt perspektiv på læring og forskningsformidling. Vi mener det er en naturlig sammenheng mellom et sosiokulturelt syn på læring og partnerskap, noe vi vil forsøke å tydeliggjøre og argumentere for i rapporten.

Publisert tidligere: AmS-NETT 2 er identisk med Hanssen, B., Lunde, I. & Nitter, M. (2004): http://www.ark.museum.no/Nettmanus/MN-nov03.pdf bortsett fra tilføyelse av abstract, emneord og kolofonopplysninger.
Forfatteres adresse:

Brit Hanssen, Universitetet i Stavanger, Institutt for allmennlærerutdanning,
Pb 8002, 4036 STAVANGER.
Telefon: 51833507. Telefax: 51833450. brit.hanssen@uis.no

Ingvar Lunde, Lassa skole, Pb 408, Madla, 4090 HAFRSFJORD
Telefon: 51599800. Telefax: 51557741. ingvar.lunde@stavanger.kommune.no

Marianne Nitter, Arkeologisk museum i Stavanger, Pb 478, 4002 STAVANGER
Telefon: 51836066. marianne.nitter@uis.no

Illustrasjon:

Værtstasjonen på Jernaldergården Ullandhaug i Stavanger. Foto: Marianne Nitter.

Utgiver:

Arkeologisk museum i Stavanger