MENY

Nettpublikasjon - AmS Nett 3

Lillehammer, G. 2005: Øyets lyst er sist til å knekkes. Hvordan er hensynet til kulturmiljø og landskap ivaretatt ved revisjonen av plan- og bygningsloven? ISSN 0809-618X

 

Fil:

Filnavn
GL-nov03.pdf
Størrelse
713 KB
Sider
9
 

Pdf-formatet forutsetter tilgang til Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan lastes ned for installasjon.

Forfatter:
Lillehammer, Grete

Tittel:

Øyets lyst er sist til å knekkes. Hvordan er hensynet til kulturmiljø og landskap ivaretatt ved revisjonen av plan- og bygningsloven?
URN, ISBN, UDK:
URN:NBN:no-a1638, ISBN 82-7760-116-6, UDK 502.63
Emneord:
Konflikt, kulturmiljø, kulturminneforvaltning, ikke-synlig kulturminne, landskap, landskapsforståelse, plan og bygningsloven, undervisning
Språk:
Norsk


Abstract: The Museum of Archaeology, Stavanger, in co-operation with the University of Stavanger, focus on the education of cultural managers and planners of the present day landscape in relation to the future. A broad perspective is demanded of the knowledge to protect the cultural heritage and their environment, in particular those places in the environment, which are unknown and invisible, or indistinctly perceived in the landscape. The aim of the revision of the Planning and Building Act is the simplification of the planning system in order to make the control of land use and enterprise more effective and flexible in the future. High attention is given to the value of aesthetic qualities in the landscape. These are goals, which set in motion should pay special attention to the lack in public’s awareness and understanding of the hidden traces of the past in the cultural landscape. Going unnoticed by the public these places could give raise to new environmental conflicts in the future.

Publisert tidligere: AmS-NETT 3 er identisk med Lillehammer (2004): http://www.ark.museum.no/Nettmanus/GL-nov03.htm bortsett fra tilføyelse av abstract, emneord og kolofonopplysninger.
Forfatters adresse: Grete Lillehammer, Arkeologisk museum i Stavanger, Pb 478, 4002 STAVANGER.
Telefon: 51 83 26 00 grete.lillehammer@uis.no
Utgiver:

Arkeologisk museum i Stavanger

Illustrasjon: Kunnskap er grunnlaget for forståelse. Det kan være vanskelig å forstille seg forhistoriske hus ut fra stolpespor i undergrunnen. I forbindelse med Hundvågprosjektet i Stavanger ble et langhus fra romertid rekonstruert tredimensjonalt ved å vise prinsippet for reisverket på arrangementet «Åpen dag» i 2001.
Foto: Arkeologisk museum i Stavanger.