MENY

Programområder

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger legger vekt på tverrfaglighet i forskningen. Museet har kompetanse innen forhistorie, nyere tids kulturhistorie, naturhistorie og en rekke museumsfaglige områder. Arkeologisk museum har to programområder for forskning.

Forskningen ved Universitetet i Stavanger er organisert gjennom  programområder for forskning.

Arkeologisk museum har disse:

  1. BEAM – Biological Environmental and Archaeological inter-disciplinary research on life-course, Material and materiality in human depositions.
    (Biologi, miljø og arkeologi – tverrfagleg forsking på mennesket sitt livsløp, material og materialitet).  Leder: Inger Marie Egenberg
  2. ARI - Animals mediating the real and the Imaginary / Dyr som mediator mellom røynda og det forestilte. Leder: Kristin Armstrong Oma 
  3. Intertwined and Intergrated. Cross-disciplinary studies of Past Relations (ICoRe)
    Programområdet ICoRe legger vekt på tverrvitenskapelige studier av relasjoner mellom mennesker og natur i steinalderen. Leder: Astrid J. Nyland

Arkeologer ved museet deltar også aktivt i programområdet Språkhistorie i Nordsjøområdet.