MENY

Forskergruppen - ARI

Leiar:
Kristin Armstrong Oma - Førsteamanuensis i arkeologi, forskingsleiar

Deltaking frå Arkeologisk museum og UiS
Sean Dexter Denham - Førsteamanuensis i osteoarkeologi
Gitte Kjeldsen - Amanuensis i arkeologi
Elna Siv Kristoffersen - Professor i arkeologi
Trond Meling - Forskar, arkeolog
Kristine Orestad Sørgaard - Forskar, arkeolog
Inge Særheim - Professor i lingvistikk, Universitetet i Stavanger

Eksterne medlemmer:
Lynda Birke - Professor i biologi / Human-Animal Studies, University of Chester
Christina Fredengren - Forskar, arkeolog, Universitetet i Stockholm
Anja Mansrud - Forskar, arkeolog, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Anita Maurstad - Professor i antropologi, Universitetet i Tromsø
Maria Petersson - Arkeolog, Statens Historiska Museum, Stocholm
Olle Sundqvist - Professor i religionsvitenskap, Universitetet i Stockholm