MENY

Dokumentasjon og datering av graver under kirkeskipet – et arkeologisk forprosjekt

I løpet av våren 2018 vil arkeologer ved AM gjennomføre en undersøkelse og dokumentasjon av en jordprofil under gulvet i Stavanger Domkirke. Prøver av materiale fra graver vil bli tatt ut for datering, for å få kunnskap om utstrekningen i tid og rom av en kristen gravplass på stedet før kirken ble bygd på 1100-tallet.

Foto av jordprofil under steinmur som er del av domkirkens fundament. I jorden kan sees mørke flekker som er rester etter graver. Foto av deler av jordprofilen under kirkens steinfundament. I jorden kan man se mørkere flekker som er rester av tre-kister, menneskeben og tøy, kanskje lik-klede.

I april 2018 vil arkeologer ved AM utføre en mindre undersøkelse av kulturlag under Domkirken. Målsetningen med undersøkelsen er å få bedre kunnskap om utbredelsen til denne kristne gravplassen som er eldre enn selve domkirken. Karbondateringer på materiale fra skjelettrester herfra har vist at noen av disse begravelsene er mye eldre enn man har trodd når det gjelder den kristne befolkningen i Stavanger. De eldste dateringene er fra 800 – tallet, altså vikingtid. Grunnet problemer i forbindelse med den tidligere håndteringen av dette beinmaterialet, kan man ikke fullt ut stole på disse dateringsresultatene. Således er det av avgjørende viktighet for vår forståelse av Stavangers tidlige kristne befolkning at man får mer informasjon om både alder på og utbredelse av den kristne gravplassen som er eldre enn selve domkirken. Prosjektet vil innebære dokumentasjon av en synlig og utsatt jordprofil lokalisert under gulvet i kirkeskipet, ved fundamentene for Stavanger domkirke. Jordprofilen strekker seg langs kirkeskipets lengderetning. Museet planlegger i forbindelse med dette å ta ut daterbart prøvemateriale. Dette materialet stammer fra både gravkontekster og fra selve fundamentene. Gravkontekstene (menneskerester, kistedeler, tekstilfragment) som stikker ut av jordprofilen, vil gi kunnskap om utstrekningen av gravplassen som lå her før domkirken ble bygget. I fundamentmurene som støtter opp under gulvet i domkirken, finnes enkelt steiner som er påført kalkpuss. Kalkpussen, som i seg selv er en klar indikasjon på at disse steinene er gjenbrukt og opprinnelig stammer fra synlige konstruksjonsdeler, kan dateres. Dette er et innledende undersøkelsesprosjekt for å fremskaffe informasjon som kan underbygge en påfølgende søknad om støtte til en mer omfattende arkeologisk forskningsutgravning. Denne forskningsutgravningen vil blant annet fokusere på spor etter den kristne befolkningen i Stavanger fra før byggingen av domkirken.