MENY

Arkeologiske undersøkelser i og rundt Stavanger domkirke

Siden 1960-tallet er det utført flere større og mindre undersøkelser av grunnen i Stavanger sentrum, i og rundt Stavanger Domkirke. En nylig rapport fra Arkeologisk Museum som oppsummerer dette arbeidet illustrerer potensialet for ny kunnskap om Stavangers tidligste historie som ligger skjult, men like under bakken der vi daglig spaserer, handler og drikker kaffe.

Skisse som viser områder utenfor Stavanger domkirke som har vært undersøkt arkeologisk Oversikt over kjente undersøkte områder utenfor Stavanger domkirke. Grøftene er markert som ørkegrå linjer, mens større arealer vises som brune felt. Ill. W. Brun © AM, UiS.

Utgravingene på Bryggen i Bergen fra slutten av 1950-tallet var med på å rette oppmerksomheten mot det potensialet til kunnskap om oppkomst og videre utvikling av norske byer som fantes i bygrunnen. Her i Stavanger er det først etter 1960 at inngrepene er tilfredsstillende dokumentert. De siste 50 årene er undersøkelsene i forbindelser med Stavanger domkirke utført av faglige instanser. Fram til 1975 ble disse utført av Stavanger museum, i perioden 1975 til 1995 av Arkeologisk museum og etter 1995 av NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning). Denne oppdelingen skyldes organisatoriske endringer i Stavanger-museene samt endringer i organiseringen av kulturminneforvaltningen hvor NIKU fra og med 1994/1995 overtok ansvaret for alle middelalderske bygg samt arkeologiske undersøkelser av levninger fra middelalderen (1050 til 1537 e. Kr.). Dette inkluderer arkeologiske utgravninger inne i kirken 1968, der kristne graver fra en tidligere gravplass på 1000-tallet ble funnet og en utgravning på Domkirkeplassen der graver fra 15- og 1600-tallet ble avdekket. En beskrivelse av de enkelte undersøkelsene og funnene som ble gjort kan leses i en rapport fra Arkeologisk Museum.