MENY

Sastningsområder innen forskning

Forskningen ved Arkeologisk museum er organisert ut fra Forskningsstrategisk plan 2016 - 2020.

Bilde av beslag fra romersk militærbelte. Fra Fosse i Time kommune. Beslag fra romersk militærbelte. Fra Fosse i Time kommune. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Arkeologisk museum som kulturinstitusjon ønsker å ta sitt samfunnsansvar på alvor ved å være en aktør som bidrar til kritisk refleksjon og diskurs rundt de store globale samfunnsmessige utfordringer knyttet til miljø, klima, naturkatastrofer, migrasjon og kulturkonflikter. 

Kjennskap til vår kulturhistorie er viktig og relevant i forhold til disse utfordringene. Forståelse og kunnskap om fortida og om mennesket og dets livsmiljø i et langtidsperspektiv er en nødvendig forankring og en ekstra dimensjon i dagens kompliserte samfunn. Dette har vært en rød tråd gjennom museets strategier gjennom åra og er like aktuelt i dag som for 40 år siden.

Vår forskningsstrategiske plan 2016 - 2020 er forankret i museets fagområder og den forskningen som utøves. Den er fundamentert i museets forvaltningspraksis, våre samlinger og tidligere strategiske forskningsplaner. Med dette som utgangspunkt har det vært naturlig å konsentrere museets FoU-aktivitet til fire likeverdige satsingsområder. Tverrvitenskap er bærende og «identitet» og «langtidsstudier» er bindeleddet:

1. Identitet og møte med «den/det andre»
2. Fortiden som struktur og handlingsrom
3. Å utvikle framtidas fortidsforskning
4. Forskningskommunikasjon/Museologi