MENY

Forskningskommunikasjon/Museologi

I sitt samfunnsoppdrag ønsker Arkeologisk museum å integrere publikum som ressurs og bidra til å utvikle dagens mennesker til å tenke og handle kreativt omkring store og relevante samfunnsspørsmål.

Bilde av en stein med runeskrift. Nettyngde med runeskrift, funnet i Orrevanne i Klepp. Innskriften lyder "Arnkjell gjedde skreiv runer". Steinen er datert til omkring år 1000. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk msueum, Universitetet i Stavanger.

De arkeologiske og naturvitenskapelige samlingene har et særpreg med stort rom for tolkning og iscenesetting som kan bryte ned stengsler mellom vitenskap og samfunn og virke fristillende i det kritiske skjæringspunktet mellom forskning, forvaltning og formidling. Det er ønskelig å videreutvikle institusjonen som et møte – og dialogsted, hvor ulike tema knyttet til forskning, metodeutvikling og kildekritikk kan problematisers og diskuteres. AM bør ha som mål å gi publikum økt forståelse for den vitenskapelige forskningsprosessen samt en kildekritisk kompetanse som er viktig for å kunne forstå, og delta i samfunnsdebatten.