MENY

Funn på gården

  • Tegning av fiskesøkke funnet på Jernaldergarden
    Tegning av fiskesøkke funnet på Jernaldergarden
  • Tegning av leirkar funnet åp Jernaldergarden
    Tegning av leirkar funnet på Jernaldergarden
  • Oversikt over hustuftene på Jernaldergarden
    Oversikt over hustuftene på Jernaldergarden

I hus 1 er det blitt gjort funn av kokstein i store mengder, leirkarskår, jernkniv, brynestein, beslag og spiker av jern.
Alle husets seks ildsteder befinner seg i nederste halvdel av huset. Store mengder kokstein lå langs veggene i nederste del av huset, og viser at de ofte har vært laget mat her, og tolkes som en festhall som ble brukt ved spesielle anledninger.
I husets øvre del ble det gjort svært få funn. Rommet kan ha vært brukt som lager for dyrefor og redskap. Det kan også ha vært fjøs for sauer, griser og høns.

I hus 2 er det blitt gjort funn av leirkar, fiskesøkke av stein, deler av smeltedigel. deler av dreiekverner, ildslagsflint og brente bein. I motsetning til de to andre husene har dette huset bare ett rom, ett ildsted og en inngangsdør. Funnet tyder på at huset har rommet flere aktiviteter og funksjoner. Det kan ha vært et bolighus, kanskje et kårhus. Det kan også ha vært et sted der kornet ble tørket og oppbevart.

I hus 3 er det blitt gjort funn av leirkarskår, deler av vevtyngder, glassperler, spinnehjul, ildslagningsflint, knusestein, slipehelle, dreiekvern, nagler og spiker av jern. Dette er gårdens lengste hus, og det huset som har flest ildsteder og rom. Øvre delen har vært fjøs. Døråpningen fører ut i en innhegning, som igjen fører ut i en fegate eller geil som ledet kyrne direkte fra fjøset og ut i marka. De to midterste rommene var boligrom. Funnene viser at her laget en mat, spant og vevde.