MENY

Folkevandringstiden

Folkevandringstiden er betegnelsen på en periode i jernalderen som tidsmessig plasseres mellom ca. 350 og 550 e.Kr.

Langhusene Langhusene

Som navnet tilsier, var folkevandringstiden et tidsrom med oppbrudd, folkeflytninger og krig. Samtidig var landbruk, håndverk og samfunnets infrastruktur i rivende utvikling. Gårder ble anlagt alle steder hvor det kunne skapes et utkomme, og store havgående skip ga mulighet for trygg kontakt over Skagerak til Danmark.

Det antas at det var hunernes bevegelser i det østlige Europa på 200-300-tallet som var hovedårsaken til folkevandringene. Norge, som det øvrige Skandinavia, lå utenfor de store vandringene, men de mange bygdeborgene og nedgravde gullfunn fra denne tiden i Rogaland tyder på ufred også her. Mange rike gravfunn på Jæren, og det at stammenavnet ryger kjennes fra denne tiden, kan tyde på at sørlige Rogaland var politisk samlet under en leder.