MENY

Guden Ull og Ullandhaug

Det finnes to forklaringer på navnet Ullandhaug. Etter uttalen er ùtland. det mest rimelige grunnlaget for førsteleddet. Det skulle bety ”den delen av gården som ligger i utkanten” (mot vest, mot havet). Kanskje var det altså en gård som hørte til en større gård som for eksempel Jåttå.

Navnet har også vært tolket som ”haugen etter guden Ull”. Den norrøne guden Ull er lite omtalt i mytene, men stedsnavn tyder på at han en gang har vært hovedgud i hvert fall i deler av Skandinavia. I Norge finner vi Ullensaker, Ullensvang, Ullern, Ullevål og Ullandhaug med flere. Også i Uppsala i Sverige er navn med Ull hyppige, mens det i Danmark og på Island savnes Ull-navn.

Saxo Grammaticus (ca. 1150-1220) var en dansk skriver og historiker fra middelalderen. Han omtaler i sin kongesaga en Ollerus (Ull) som overtok styret i landet etter at Odin var fordrevet fra makten. Ollerus styrte i ti år inntil Odin ble tatt til nåde igjen. Man har foreslått at fortellingen minner om en eldgammel kultendring fra Ull til Odin.

Snorre forteller at Ull er Sivs sønn og Tors stesønn, han plasseres altså i utkanten av gudefamilien. Navnet settes i forbindelse med et germansk ord som er bevart i gotisk wulpus, som betyr glans eller herlighet. Dette har gitt opphav til spekulasjoner om at Ull har opphav i en gammel himmelgud. Dette passer med at han er knyttet til rettsordningen. Litterære kilder taler om ed som avlegges ved ”Ulls ring”. Snorre forteller videre at Ull er en dyktig skiløper og bueskytter. Ulls bolig heter Ydal, som betyr barlind-dalen, og av barlind ble de beste buene laget.