MENY

Litteratur om garden

 • Gammel gård gjenoppstår. Fra gamle tufter til levende museum. AmS Småtrykk 26, 1992.
 • Gårdsanlegget på Ullandhaug I. Gårdshus i jernalder og tidlig middelalder i Sørvest-Norge.Av Bjørn Myhre. AmS skrifter nr 4, 1980
 • Ullandhaug, en gård i eldre jernalder. Av Else Johansen Kleppe. AmS småtrykk nr 20, 1987


Frá haug ok heiðni
”Frá haug ok heiðni” er et populærvitenskapelig tidsskrift med artikler om nye funn, rapporterer fra pågående feltundersøkelser og med nyheter om forskning og utviklingsarbeid ved museet. Det kommer ut med fire nummer hvert år.

Artikler om Jernaldergarden i ”Frá haug ok heiðni” :

 • 1967 NR 2 Møllerup, Odmund: Omkring Ullandhauggarden
 • 1967 NR 3 Myhre, Bjørn: Utgravingen på gårdsanlegget på Ullandhaug
 • 1968 NR 4 Simonsen, Asbjørn: Pollenanalyse av et jordprofil fra jernaldergarden ved Ullandhaug
 • 1968 NR 4 Møllerup, Odmund: Omkring Jernaldergården
 • 1969 NR 1 Myhre, Bjørn: Gårdsanlegget på Ullandhaug etter to gravingssesonger
 • 1971 NR 1 Bergsåker, Jon: En dansk parallell til Ullandhauggården
 • 1971 NR 1 Møllerup, Odmund: Ullandhauggården
 • 1971 NR 3 Bergsåker, Jon: Kornet på Ullandhaug – og tusttyper i Rogaland
 • 1973 NR 1 Møllerup, Odmund: Jernaldergården på Ullandhaug
 • 1974 NR 3 Møllerup, Odmund: Jernaldergarden på Ullandhaug
 • 1975 NR 2 Johnsen, Jone: Veggene på Ullandhaug – røynsler og spekulasjoner
 • 1980 NR 4 Farnes, Elisabeth: Jernaldergarden på Ullandhaug – museum og forsøksgård
 • 1985 NR 3 Ormøy, Ragnhild: En kvinnelig gårdeier og testator i Rogaland på 1300-tallet
 • 1986 NR 1 Dahl, Johanne M.: Kvernsteinene på Ullandhaug
 • 1989 NR 1 Wishman, Erik H.: Hvordan opplevdes jærvinteren i jernalderhus for 1500 år siden?


For bestilling kontakt vår museumsbutikk: Tlf. 51 83 26 00 eller e-post: post-am@uis.no