MENY

Oppbyggingen - rekonstruksjonen

Gårdsanlegget ble beskrevet og kartlagt i 1900 av konservator Tor Helliesen ved Stavanger Museum. Dette var et ledd i hans systematiske innsamlinger av opplysninger om fornminner på Nord-Jæren.

  • Kong Olav besøker Jernaldergarden
  • Oversiktsbilde av Jernaldergarden
  • Interiør Jernaldergarden

Det er takket være Helliesens nitide arbeid vi i dag har et så komplett bilde av gårdsanlegget på Ullandhaug, da en god del fornminner i etterkant dessverre er blitt fjernet.
I 1967-68 ble gårdsanlegget arkeologisk og naturfaglig undersøkt under ledelse av arkeolog Bjørn Myhre. Det var det største utgravningsprosjektet som til da var gjennomført i Rogaland. Inne i husene ble det funnet ildsteder, spor etter skillevegger og gjenstander etter beboerne.

Kong Olav V foretok den offisielle åpningen av Jernaldergarden på Ullandhaug i 1972, som et ledd i markeringen av 1100-årsminnet for slaget i Hafrsfjord.