MENY

Kontaktinformasjon

Bestilling:
For skoler og barnehager ta kontakt med skoletjenesten - tlf. 90 28 76 13 eller skoletjenesten@uis.no
Arrangement og annet kontakt am-booking@uis.no - tlf. 51 83 26 91 / 51 83 26 00

Driftsleder Inger Horve
Kontoradresse: Peder Klowsgt 30a, 4010 Stavanger
Telefon: 488 99 021 eller 51 83 23 40
E-post: Inger.Horve@uis.no

Besøksadresse:
Madlamarkveien 152
4021 Stavanger

Tlf. 51 83 26 00
E-post: jernaldergarden@uis.no

Her finner du Jernaldergården (kart)

Postadresse:
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger