MENY

Åpen dag på utgravingsfeltet Nore Sunde

Tirsdag 11. august holder vi utgravingsfeltet på Nore Sunde i Stavanger åpent for publikum mellom kl. 16 og kl. 18.

Er du interessert i forhistorien der du bor? Eller vil du lære litt mer om hvordan en arkeolog jobber?
På utgravingsfeltet på Nore Sunde i Stavanger har arkeologene blant annet funnet spor etter bosetninger fra bronsealderen.
Du finner oss i Sundeveien, parkering er mulig ved Sunde Bedehus.

I august og september åpner vi ogås flere av våre utgravingsfelt tirsdager fra kl 16 – 18. I løpet av sensommeren vil man ha mulighet til å besøke utgravingsfelt på Sola, i Stavanger og på Kvitsøy.

Følgende dager gjelder fra kl 16 - 18:

11. august – Nore Sunde, Stavanger
18. august – Ølberg, Sola
25. august – Kvitsøy