MENY

Tirsdag i felt på Nore Sunde

Tirsdag 22. september holder vi utgravingsfeltet på Nore Sunde i Stavanger åpent for publikum mellom kl. 16 og kl. 18.

Er du interessert i forhistorien der du bor? Eller vil du lære litt mer om hvordan en arkeolog jobber?
På utgravingsfeltet på Nore Sunde i Stavanger har arkeologene blant annet funnet spor etter bosetninger fra bronsealderen.
Du finner oss i Sundeveien, parkering er mulig ved Sunde Bedehus, og det er åpent fra kl 16 - 18.