MENY

AVLYST: Tirsdagsforedraget 29. oktober er avlyst

AVLYST: Elisabeth Lund Engebretsen, sosialantropolog, holder foredraget "Boikott eller støtte? Dilemmaer i forskningssamarbeid med Kina."


Samarbeid med Kina er blitt et betent tema de senere årene. Mangel på akademisk frihet, ytringssensur, menneskerettighetsbrudd og et autoritært politisk styre møter økte krav om boikott og protest. Andre mener at samarbeid er spesielt viktig i denne vanskelige geopolitiske situasjonen. Uansett er det klart at forsknings- og kunnskapssamarbeid med Kina medfører vanskelige etiske dilemmaer. Finnes det (gylne) middelveier, og hvilke hensyn skal eller bør tas?
Kom på tirsdagsforedraget med sosialantropolog Elisabeth Lund Engebretsen. 

Gratis foredrag

Sju - åtte tirsdagskvelder vår og høst har du anledning til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre emner som kan vekke interesse. Foredragene er gratis og åpne for alle. De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Akademisk kvarter

I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

Hver tirsdag har vårt bibliotek i 2. etasje åpent til kl. 18.30. Kafeen og museumsbutikken har åpent til kl. 20.00.
​Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30. Fri entré.