MENY

Norge 1150 år, 872 - 2022 Rikssamling, sagaene og Norgesveldet

Norge 1150 år, 872-2022- slaget i Hafrsfjord Saga Heritage Foundation i samarbeid med Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger

Slaget i Hafrsfjord i andre halvdel av 800-tallet var opptakten til den norske rikssamlingen. I 1872 feiret Norge sitt 1000-årsjubileum under Stortingets lederskap. I 1972 ble 1100-årsjubileet fremhevet med HM Kong Olav 5, Regjeringen og Stortinget i spissen. I 2022 vil Norge gjennomføre sitt 1150-årsjubileum.

Slike markeringer, minimum hvert 50. år, tjener til at hver generasjon får et nært forhold til Norges tilblivelse og utvikling, og gir oss en mulighet til å reflektere over vår historie og forutsetningene for vårt samfunn og fellesskap.

Norge er en av Europas eldste riksdannelser med en unik dokumentert tidlig historie både av rikssamlingen, statsdannelsen og lovgivning. Norge har hatt en relativ stabil historisk utvikling i forhold til mange andre statsdannelser, og vi vil søke etter årsaker til den særnorske utviklingen som fremdeles gjør Norge til en vellykket stat.

Påmelding

PROGRAM
Møteleder: Tor Øyvind Skeiseid (Ryfylke Livsgnist)
0900 Registrering
0930 Velkommen
Direktør Ole Madsen, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
John Petter Hernes (Høyre)
Filmsnutt fra Kongens besøk i Hafrsfjord 1972
0945 Norges samling vs europeisk samling
Forfatter, daglig leder for AgriAnalyse, dr. scient. Christian Anton Smedshaug
1015 Sjøslag i Vesterhavet på slutten av 800-tallet
Arkeolog, dr. art. Arnfrid Opedal, og Endre Elvestad: Sverdfunn og ferdselsveier i Sør-Norge på slutten av 800-tallet

1045 Pause

1100 Norgesveldet eller Norgessamveldet?
Professor emeritus NTNU, Steinar Imsen
1130 Forståelsen av Norge 1380–1814
Professor emeritus UiO, Øystein Rian

1200 Lunsj

1245 Me rida til Gulating, Rygekongen – Gulatinget, kulturinnslag ved Stavanger Operakor, solist: Jakub Adam Niedziela (bass)
1300 Slaget i Hafrsfjords betydning for Norges historie
Professor Torgrim Titlestad, Saga Heritage Foundation, Stavanger
1330 Viktigheten av nasjonsjubileer og den norsk-islandske historisk/kulturelle fellesarven
Hermann Ingolfsson, Islands ambassadør til Norge
1400 Langs sjøvegen mot nord og vest. Rogaland dei siste hundreåra før Hafrsfjordslaget
Førsteamanuensis Håkon Reiersen, Arkeologisk museum, UiS

1415 Pause

1430 Kontakten Irland og Rogaland i forkant av Slaget i Hafrsfjord
Else Berit Eikeland, Norges ambassadør i Irland
1445 Flatøybokprosjektet og Viking House
Prosjektleder Bård Titlestad og prosjektleder Line Murphy
1515 Kort filmsnutt om Rikssamlingsseminar 2017 og 2018
Jan Mollestad, Mollywood
1530 Rikssamlingsjubileum sett fra Stortinget
Geir Pollestad (Senterpartiet), Stortingsrepresentant Rogaland
Ca. 1600 Avslutning
Solas ordfører, Ole Ueland (Høyre)

Pris: kr. 300,- inkl. lunsj, kaffe/ te
Bindende påmelding innen tirsdag 2. april 2019

Illustrasjonstegning fra slaget i Hafrsfjord