MENY

Tirsdagsforedrag og akademisk kvarter

Eva Jakobsson, historiker, holder foredraget "Prestedatteren og prevensjonen. Hvorfor Elise Ottesen Jensen fra Sandnes ble pessarets profet."

Elise Ottesen Jensen var Skandinavias berømte seksualopplyser. Å lære kvinner om prevensjon var å vise dem veien til egen frihet. Når kvinner innhentet kunnskapen som gav dem mulighet å bestemme over egen kropp, kunne de skape sine egne liv. Hvordan kunne det ha seg at prestedatteren fra Sandnes valgte å bli pessarets profet? 
Kom på tirsdagsforedragmed historiker Eva Jakobsson, så får du svaret på det.

Gratis foredrag

Sju - åtte tirsdagskvelder vår og høst har du anledning til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre emner som kan vekke interesse. Foredragene er gratis og åpne for alle. De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Akademisk kvarter

I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

Hver tirsdag har vårt bibliotek i 2. etasje åpent til kl. 18.30. Kafeen og museumsbutikken har åpent til kl. 20.00.
​Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30. Fri entré.