MENY

Tirsdagsforedrag og akademisk kvarter

Tirsdagsforedrag med Morten Tønnessen, filosof. "Mennesket som global art."

Mennesket har for lengst erobret verden. Knapt noe sted på kloden er i dag uberørt av menneskelige aktiviteter. I diskusjonen om Antropocen, menneskets æra eller tidsperiode, vektlegges gjerne de radikale naturforandringene vi har forårsaket siden den industrielle revolusjon. Men det er flere tusen år siden mennesket ble en global art. Siden har mange andre arter fulgt i våre fotspor – og Jorden er ikke lenger den samme.

Gratis foredrag

Sju - åtte tirsdagskvelder vår og høst har du anledning til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre emner som kan vekke interesse. Foredragene er gratis og åpne for alle. De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Akademisk kvarter

I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

Hver tirsdag har vårt bibliotek i 2. etasje åpent til kl. 18.30. Kafeen og museumsbutikken har åpent til kl. 20.00.
​Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30. Fri entré.