MENY

Tirsdagsforedrag og akademisk kvarter

Høsten siste tirsdagsforedrag er det arkeologer ved Arkeologisk museum som holder. De forteller nytt fra årets arkeologiske utgravinger.

Tradisjonen tro vies den siste kvelden med tirsdagsforedrag til årets feltsesong. Det har vært en mindre intensiv sesong – men vi kan også i år skilte med interessante resultater! Vi vil starte med å presentere foreløpige resultater fra ulike mindre prosjekter og gi et innblikk i en ikke-destruktiv undersøkelsesmetode som er en nysatsning ved museet. Deretter vil arkeologer fra tre av de større utgravingene fortelle om disse – Forsand kirke, Lomeland i Gjesdal og Auklend i Strand.

Gratis foredrag

Sju - åtte tirsdagskvelder vår og høst har du anledning til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre emner som kan vekke interesse. Foredragene er gratis og åpne for alle. De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Akademisk kvarter

I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

Hver tirsdag har vårt bibliotek i 2. etasje åpent til kl. 18.30. Kafeen og museumsbutikken har åpent til kl. 20.00.
​Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30. Fri entré.