MENY

Tirsdagsforedrag

Christin Jensen, botanikar, holder foredraget 'Myr i kulturlandskapet – elsket og hatet kulturarv'

Myr og tjern har vært en viktig del av folks nærmiljø fra steinalderen og fram til i dag, men har likevel ikke automatisk vernestatus i kulturminnevernet. Ei endring i jordloven har nylig gitt rom for forbud mot nydyrking pga. klimahensyn. Dette medfører også indirekte et vern av skjulte kulturminner. Vi skal se litt på myra som kulturarkiv og hva den gjemmer av informasjon om fortida. Hvilke muligheter gir miljøforvaltninga for at dette arkivet kan tas vare på for ettertida? Kom og hør Christin Jensen fortelle om bevarte funn og om utfordringene knyttet opp til myr i kulturlandskapet.

Gratis foredrag

Sju - åtte tirsdagskvelder vår og høst har du anledning til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre emner som kan vekke interesse. Foredragene er gratis og åpne for alle. De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Kafé Ask og Embla

I forkant av foredragene på tirsdager er det mulig å sitte i museumskafeen og nyte kaffe, te, dagens varmrett og bakst. På grunn av arbeid i utstillingene går 'Akademisk kvarter' ut nå i vår, miniomvisningen som har vært før foredragene. Utstillingen åpner igjen 21.mars, da med avduking av den nye bronsealderutstullingen, mens ny vikingtidsutstilling åpnes 21.april.

Hver tirsdag har vårt bibliotek i 2. etasje åpent til kl. 18.30. Kafeen og museumsbutikken har åpent til kl. 20.00.
​Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30. Fri entré.

Kafe Våland Stavanger

Store lokaler i kafeen Ask og Embla, nyt en kopp kaffe før tirsdagsforedraget.