Arkeologisk museum

På Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, møtes fortid og nåtid gjennom utstillinger, opplevelser, foredrag og publikasjoner.

 • Bilde av Arkeologisk museum.
  Arkeologisk museum ligger på Våland i Stavanger.
 • Glade barn på Arkeologisk museum.
  Vi har mange omvisninger for barn og barnefamilier.
 • Bilde av gullbrakteat på Arkeologisk museum.
  Gullbrakteat fra Teig. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum
 • Bilde fra Jernaldergården på Ullandhaug
  Husfruen skyter med pil og bue på Jernaldergården på Ullandhaug.

Arkeologisk museeum har et flott bygg, og ligger fint til på Våland i Stavanger sentrum. 

Museets utstillinger og andre aktiviteter gir kunnskap og forståelse for forhistoriens mennesker og samspillet mellom mennesket og naturen. Det er også viktig for oss å legge til rette for refleksjon omkring forholdet vi har til fortiden, og vi ønsker at de som kommer på besøk til oss skal oppleve et møte med et menneske fra fortida.

Arkeologisk museum ble etablert i 1975, og har siden 2009 vært en del av Universitetet i Stavanger. Museet er ett av seks universitetsmuseer i Norge. Arkeologisk museum har ansvar for innsamling, konservering og bevaring av funn fra førreformatorisk tid med tilhørende dokumentasjon fra Rogaland. 

Vi har som mål å være et nyskapende og innovativt museum, og vår visjon er «Det åpne museum». Museet ønsker å være en ressurs for folk i Rogaland og resten av landet i strevet med å forstå både oss selv og samfunnet vi lever i. Vi vil også være en ressurs når det planlegges for framtiden. Og vi har som mål at Arkeologisk museum skal være en møteplass, både mellom kultur i fortid og nåtid, og mellom folk fra ulike kulurer i dag.

Museet er en tverrfaglig institusjon som prøver å finne ut mer om fortida gjennom forskning ut fra ulike faglige tilnærminget. Og museet ønsker å formidle forskningsresultater fra forhistorien videre til både lokalbefolkning, næringsliv og turister. På Arkeologisk museum arbeider det mange slags fagfolk. Her er arkeologer og konservatorer, etneolog, historiker og meteorolg. Det jobber botanisere, teknikere, formgivere, formidlere og pedagoger på museet, samt økonomer, administratorer og fotografer.  

I sommerhalvåret driver museet med en rekke utgravinger i Rogaland. Slike utgravinger kommer som regel i gang fordi det skal bygges på områder der det finnes kulturminner. Kulturminner som er eldre enn fra før reformasjonen (1536) er automatisk freda, men fredingen kan oppheves dersom det foreligger særleg sterke samfunsmessige grunner til det. Før bygginga kan starta må slike områder granskes av fagfolk.

Arkeologisk museum har også ansvar for formidlingen på Jernaldergården på Ullandhaug. Jernaldergården på Ullandhaug er et rekonstruert gårdsanlegg fra folkevandringstiden, ca 350 – 550 e.Kr. Gården ligger på toppen av Ullandhaug, rundt tre kilometer fra Stavanger sentrum, med praktfull utsyn over Nord-Jæren og Hafrsfjord. Jernaldergården er, som den eneste i sitt slag i Norge, gjenreist på restene etter en bondegård fra folkevandringstiden (ca. 350 - 550 e.Kr.). De tre husene er innredet med utstyr og husgeråd. Jernaldergården har åpent for publikum sommerhalvåret, fra medio mai til slutten av september.