MENY

1 million kroner fra Sparebankstiftelsen SR-bank

Jernaldergården har fått 1 million kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank for å rehabilitere langhus nummer to.

Bilde fra Jernaldergården Langhusene på Jernaldergården rehabiliteres.

På Jernaldergården er arbeidet med å rehabilitere det lengste av tre langhus i gang. Prosjektet, som har vært planlagt lenge, kunne realiseres på grunn av en pengegave på 1 million kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Nå har Stiftelsen Ullandhauggarden, som eier husene på Jernaldergården, fått ytterligere en million kroner til rehabilitering av enda ett hus.

– Dette er en flott gave, og gjør at husene blir oppdaterte i forhold til hva vi nå vet om jernalderens byggeskikk. Dette er en sårt tiltrengt rehabilitering, og det er helt fantastisk at vi har fått denne tildelingen, sier Ole Madsen, styreleder for Stilftelsen Ullandhauggarden.

Viktig del av Norgeshistorien

Søknaden fra Jernaldergården og bidraget til restaureringen av husene passer godt inn i vårt formål om å ta vare på gamle tradisjoner slik at også kommende generasjoner kan få ta del i dette, heter det i begrunnelse for tildelingen.

Nærheten til Hafrsfjord og de mulighetene dette gir for formidling av en viktig del av norgeshistorien er og av betydning når vi velger å gi midler til dette prosjektet, skriver Sparebankstiftelsen SR-Bank.

– Vi er veldig takknemlige for at Sparebankstiftelsen ser verdien av å bevare forhistorien for framtiden, sier Madsen.

Penger for andre gang

Dette er altså andre gang Sparebankstiftelsen SR-Bank gir kr 1 million til restaureringsarbeid på Jernaldergården.

Rehabilitering av det første huset er godt i gang. Byggematerialet er hentet ut fra skogen og byggfirma HøieUeland er nå i gang med å rive det gamle langhuset. I løpet av sommeren kan publikum som besøker Jernaldergården følge byggearbeidene på nært hold.

Og i november i år skal «Husfruens hall» stå klart i ny drakt, men etter gammel byggeskikk. Og allerede til våren/sommeren 2019 håper Madsen at rehabiliteringen av det neste huset kan være i gang.

– Med denne gaven vil vi i løpet av relativt kort tid ha gjort en enorm oppgradering av fasilitetene på Jernaldergården, og dermed også kvaliteten på formidlingen av forhistorien, sier Madsen.

Han sikter til det nye besøkssenteret som stod klart i januar 2018, langhuset som nå er under arbeid, samt den nye langhuset stiftelsen har fått penger til i dag.

8000 har besøk gården i år

Jernaldergården eies av Stiftelsen UIllandhauggarden, men den daglige driften og formidlingen av jernalderen er det Arkeologisk museum, UiS, som har ansvar for. Driftsleder Inger Horve ser fram til å ønske publikum velkommen til omvisning i rehabiliterte hus mot slutten av 2018.

Siden besøkssenteret åpnet dørene i januar har over 8000 personer funnet veien til gården. Fram til i dag har det kun vært helgeåpent, samt åpent for bestilte grupper. Fra og med 16. juni er Jernaldergården åpen hver dag helt fram til 18. august.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er en allmennyttig stiftelse som er etablert av SpareBank 1 SR-Bank. Stiftelsen er bankens største eier og har siden etableringen for 6 år siden delt ut kr 220 millioner til lokale prosjekter. Nå i vår deler Stiftelsen ut kr 37 millioner til 282 organisasjoner.

Stiftelsen har som formål å bidra til gode oppvekstvilkår i regionen og gir gaver hovedsakelig innen områdene idrett, kultur, oppvekstmiljø, friluftsliv og samfunnssikkerhet.

Tekst: Ragnhild Nordahl Næss