MENY

500 på utstillingsåpning av "Til Valhall"

Mange sverdinteresserte kom for å overvære åpningen av den nye utstillingen søndag. Kø for å komme inn lover dermed godt for det videre publikumsbesøket i tiden utstillingen skal stå.

Christine Sagen Helgø åpnet utstillingen Til Valhall søndag, til et solid antall publikummere som gjerne stod i kø for å se sverdene. 
 

Helgø fokuserte i sin tale på sverdene, som er hovedtemaet for utstillingen, og på de vakre utformingene mange av sverdene har. Hun poengterte også et annet perspektiv som er minst like viktig, nemlig vold og smerte, og at våpen medfører grusomhet og død.

 

 

Moderne tids rustningkappløp
- Vi ønsker å formidle brutaliteten og dramatikken som utspant seg uten å heroisere noe. Dessuten synes vi det er viktig  å lage utstillinger også om vanskelige tema. Sverdene som stilles ut, har mest sannsynlig blitt brukt i kamp, og kanskje er de begravd som et trofé sammen med en kriger. Dette vil man kunne se tydelig i måten utstillingen er bygget opp på, sier arkeolog Siv Kristoffersen som for øvrig syntes det var langt lettere å lage forrige utstilling som handlet om perler.
 

Til alle tider har teknologiske nyvinninger og det ypperste av håndverkskvalitet blitt investert i våpen. Store ressurser er lagt ned i våpenproduksjonen som igjen har drevet teknologien fremover, også på andre felt. Dette kan vi se i steinalderens flintdolker, bronsealderens bronsesverd, i jernalderens effektive og flott dekorerte sverd av jern – og i den moderne tidens rustningskappløp.

I våpen fra alle tider ligger dette spennet av innhold – fra produkter av høy teknologi som kan fremstå som vakre, til den brutale virkeligheten der våpnene har sin funksjon – i kamp og strid – på veien til Valhall, krigernes paradis.

Til Valhall, våpen og strid gjennom 5000 år skal stå fram til oktober 2011.