MENY

Analysehjelp fra geologer verden rundt

– Arkeologene er eksperter på når: De tidfester funn ved hjelp av jordlag og ved hjelp av tidligere funngjenstander. Geologene, derimot, kan fortelle hvor gjenstandene opprinnelig kommer fra, sier førsteamanuensis Udo Zimmermann ved Institutt for petroleumsteknologi ved UiS.

Keramikkprøver fra  spannformede leirkar har vært innom laboratorium i Canada og Argentina og analyseres nå av geolog Udo Zimmermann ved UiS. Han er som regel opptatt av bergarter, men for tiden er han i gang med å analysere Rogalands forhistoriske keramikk ved hjelp av såkalte arkeometriske metoder. 

Zimmermann har pulverisert potteskår han fikk fra Siv Kristoffersen ved Arkeologisk museum, og sendt pulveret til laboratorier i Canada og Argentina. Her undersøkes materialet ved hjelp av elektronmikroskoper, og det analyseres geokjemisk og isotopgeokjemisk, noe som gir informasjon om innholdet av grunnstoffer og mineraler.

– Geologene bruker disse maskinene til å analysere bergarter, men det er ingenting i veien for å bruke dem til å analysere mineralene eller metallene i arkeologiske funn av gull, sverd og keramikk. Til nå har det bare ikke vært så vanlig i Norge å analysere arkeologiske funn med slike metoder, sier Zimmermann.

Arkeometri og laboratoriestudier
Svarene han får fra laboratoriene, gjør ham i stand til å lokalisere opprinnelsesstedet til leiren som er brukt i keramikkproduksjonen. Det gir arkeologene etterlengtede og helt nye opplysninger om forbindelsene mellom de ulike keramikkproduserende gårdene i Rogaland.

– De tradisjonelle arkeologiske metodene setter oss i stand til å lage hypoteser om hvor leiren kommer fra. Geologene kan bekrefte eller avkrefte hypotesene våre, sier Siv Kristoffersen. Hun venter spent på resultatene fra analysene Zimmermann gjør. Fagområdet de samarbeider om, kalles arkeometri.

– Dette er begynnelsen på et større samarbeid mellom fagmiljøene ved Arkeologisk museum og petroleumsgeologene ved Universitetet i Stavanger. Framover skal vi satse på naturvitenskapelige arkeologiske laboratoriestudier, sier forskningsleder Mads Ravn ved museet som ser fram til å styrke museets laboratoriumsforskning.

Tekst: Karen Anne Okstad