MENY

Animisme som mimesis

Fredag 22. oktober holder antropolog Rane Willerslev foredraget "Animisme som mimesis" i auditoriet på Arkeologisk museum kl. 12.15. Rane Willerslev anses som en av de ledende antropologer i verden. Foredraget er åpent for alle interesserte.

Etter studier i Cambridge og førsteamanuensisstillinger i Manchester og Århus er Rane Willerslev nylig blitt utnevnt som professor på Århus Universitet og leder av de etnografiske samlingene på Moesgård Museum ved Århus. Han akademiske bidrag rekker foruten antropologien langt inn i arkeologien og religionssosiologien.

Willerslev er relevant for sosiologer, historikere og humanister generelt da han jobber med temaer om hvordan vi oppfatter verden omkring oss. Han holdt i vår den prestisjefulle "Malinowksi Memorial  lecture" på London School of Economics med tittlen "Frazer strikes back from the armchair". Forelesningen handler om at man ikke kan utelukkende jobbe empirisk, men at man må "tilbake til teorien" - en kanskje litt provoserende tese for noen?

Soul Hunters
Willerslevs bok "Soul Hunters" handler om hvordan vi skal beskrive folk som ikke er influert av et vestlig kartesisk verdenssyn, samt han redefinerer begrepet animisme. Willerslev arbeider også med menneske/dyr-relasjonen på en måte som også er interessant for arkeologer, da hele menneske/dyr-relasjonen ses på som integrert. Dette er relevant for folk som studerer dyr, mennesker og relasjonen mellom disse såvel som dyreornamentikken.
I et ikke-kartesisk verdenssyn har det konsekvenser for hele forståelsen av religion, animisme og relasjonen menneske/dyr. For å forstå relasjonen anvendes begrepet mimesis.
 

Mads Ravn, forskningssjef v/Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.