MENY

Åpen dag på arkeologisk utgraving

I Sømmevågen på Sola har arkeologene funnet en 6000 år gammel steinalderboplass. Søndag 1. september fra kl. 11 til 15 inviterer vi alle til å komme og høre om hvordan arkeologene arbeider og se hva de har funnet.

Arkeologisk museum har to utgravinger i Sømmevågen. Det er de største utgravingene til museet denne sesongen. I den ene undersøker arkeologene boplasser fra bronse-/jernalderen og i den andre, boplasser fra steinalderen.

På søndag gir arkeologene Trond Meling og Rolf Bade spennende omvisninger.


Pilspisser og steinøkser
Det har blitt funnet svært mange gjenstander. I steinalderutgravingen har arkeologene blant annet gravd fram pilspisser, steinøkser, forskjellige små redskaper som har blitt brukt som kniver og fiskekroker i bein. De har også funnet keramikk med snordekor, som er en av de eldste keramikktypene vi har her til lands.

Feltmannskapet har til nå undersøkt én steinalderboplass og til høsten skal de i gang med å undersøke en boplass som de tror er minst 500 år eldre enn den de har arbeidet med til nå.


Smie fra vikingtid
Det har blitt gjort flere sjeldne funn. I bronse-/jernalderutgravingen har arkeologene for eksempel funnet ei smie fra vikingtid. Vikingtida er en del av jernalderen. De har funnet forskjellige jernredskaper, som en digelgaffel. Størrelsen på smeltediglene som er funnet tyder på at smeden har arbeidet med edelt metall som bronse og kanskje sølv og gull.

På Åpen dag blir det kjekke aktiviteter for barn, blant annet bueskyting.

Utgravingen ligger like ved Flyhistorisk museum, Sola.


Arrangementet er en del av Hafrsfjorddagen 2013.

Billettpriser på Hafrsfjorddagen:
100,- for voksne
Gratis for barn under 16 år