MENY

Arbeidsuke på utgravingsfelt

Christina Oftedal fra Øygard ungdomsskole i Sandnes og Oddmund André Alsaker fra Tryggheim ungdomsskole i Hå har arbeidsuke på Arkeologisk museum, og to av dagene har de tilbragt på utgravingsfeltene i Sømmevågen.

«Har dere funnet et vikingsverd?» var et av de første spørsmålene vi fikk da Christina og Oddmund André kom mandag morgen. Dessverre måtte vi meddele at vi ikke hadde funnet noe sverd så langt. Forståelig nok var dette litt skuffende, men likevel tror vi at både Christina og Oddmund André hadde to hyggelige og lærerike dager i Sømmevågen. De fikk i hvert fall et innblikk i hvordan arkeologene jobber i felt og hva en kan forvente å finne ved en arkeologisk utgraving.

På steinalderboplassen gravde Christina og Oddmund André ruter i koordinatsystem og såldet massene for å se hva som skjulte seg i jorden. Det var nok Christina som gikk seirende ut med flest funn i denne «skattejakten», men også Oddmund André fant etter hvert en del flint i sin rute.

Det ble ikke så mye sålding for Christina og Oddmund André når de gravde på jernalderboplassen, men de hjalp til med å rense, tegne og fotografere en omfattende profil med flere dyrkingsspor. Oddmund André renset også frem og snittet en av få kokegroper på feltet. I tillegg hjalp de Sean Denham med å gå i gjennom en hel del brente dyrebein som er funnet i en grøft på utgravingsfeltet.

Arkeologene i Sømmevågen er svært godt fornøyd med både innsatsen og engasjementet som Christina og Oddmund André viste de to dagene de var hos oss. Om noen år er de kanskje tilbake som nyutdannede arkeologer...? 

 

Tekst: Trond Meling, prosjektleder for bronse- og jernalderdelen av utgravingen i Sømmevågen