MENY

Årets feltsesong

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger utfører hvert år mange vitenskapelige undersøkelser av fornminner.

Museet har nå tildelt feltarbeidet for de første prosjektene som starter opp som planlagt.
Dette gjelder:

1: Tjora, Sola k..
Undersøkelse av stort boplassområde med bosettingsspor, kulturlag, ardspor, rester etter gravanlegg m.m. fra yngre steinalder til yngre jernalder.
En feltleder II, 5 assistenter. Oppstart 14.04.2009. Varighet: 16 uker med mulighet for forlengelse.

2: Sørbø, Sandnes k.
Undersøkelse av gårdsanlegg fra yngre jernalder/middelalder, gardfar, røyser m.m.
1 prosjektansvarlig (se egen utlysning). En feltleder I, 4 assistenter. Oppstart 04.05.2009. Varighet: 12 uker med mulighet for forlengelse.

3: Røyneberg, Sola k.
Bosettingsområde fra eldre jernalder.
En feltleder I, 2 assistenter. Oppstart 20.04.2009. Varighet: 5 uker med mulighet for forlengelse. Etterarbeid for feltleder etter behov inntil 8 uker.

Oppstart for følgende prosjekt er foreløpig utsatt i påvente av endelig avtale med tiltakshaver:

4: RV 409, Stavanger k.
Bosettingsspor fra eldre jernalder m.m.
En feltleder I, 2 assistenter. Oppstart 02.06.2009. Varighet: 3 uker med mulighet for forlengelse. Etterarbeid for feltleder etter behov inntil 6 uker.

5: Barka, Strand k.
Undersøkelse av mindre heller.
En feltleder I, 1 assistent. Oppstart 17.08.2009. Varighet: 4 uker med mulighet for forlengelse. Etterarbeid for feltleder etter behov inntil 6 uker.

I tillegg kan det bli aktuelt å foreta flere mindre undersøkelser i løpet av året. Vi vil derfor fremover bruke søkerlisten vår til å tilby nytt feltarbeid når prosjektene er avklart. Vi er derfor fremdeles interessert i å få kontakt med personer som er interessert i feltarbeid.

Søknad sendes på eget søknadsskjema til jobb-am@uis.no.

Eventuelle spørsmål rettes til: Olle H. Hemdorff 51832670/91687641, olle.hemdorff@uis.no